Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.
«Kunstnarkår» viste seg dessverre å være både mangelfull, lite konkret og ikke minst uambisiøs på kunsten og kunstnernes vegne. Med den alternative kunstnermeldingen har politikerne nå fått utvidet innsikt, fra et samlet kunstfelt, som vi forventer at de tar med seg inn i det videre arbeidet. Brennhete temaer som generativ KI, opphavsrett og økonomi må adresseres nå, og vi er klare til å bidra med innspill og innsikt fremover.
Kunstnere krever ikke bedre rettigheter enn andre, men like rettigheter.
– Alle meldinger, utredninger og undersøkelser viser det samme: kunstnere har trange økonomiske kår. De eksisterende tiltakene er fragmenterte, sprikende og kraftløse. Vi trenger en helhetlig kunstnerøkonomireform som ser feltet i sammenheng. Det krever både strukturelle og innholdsmessige endringer, sier Norsk Komponistforenings styreleder Jørgen Karlstrøm.
Den alternative kunstnermeldingen foreslår en Norsk kunstnerlov, slik 22 europeiske land har – eller holder på å innføre:
  • Norge er forpliktet til å følge «UNESCO 1980 Recommendation concerning the status of the artist» 
  • EUs ekspertgruppe og EU-parlamentets resolusjon 21.11.2023 oppfordrer medlemsstatene til å innføre en spesifikk kunstnerlovgivning
 
Den alternative kunstnermeldingen etterlyser en kunstnerøkonomireform, med
strukturelle, helhetlige grep som vil styrke kunstnerøkonomien.
 
Meldingen peker på de negative konsekvensene ved å flytte sekretariatsfunksjonen for Statens kunstnerstipend bort fra kunstnerorganisasjonene og til Kulturdirektoratet. Dette vil kunne føre til mindre armslengs avstand, mer byråkratisering og det vil bli vanskeligere for kunstnerorganisasjoner å fange opp endringer og behov som skjer i feltet over tid.
Meldingen fremhever behovet for en egen Kunstnerallianse, som vil være dedikert kunstens arbeid og jobbe for kontinuerlig utvikling og utveksling av kunnskap og kompetanse, og som vil representere ulike kunstfelt og faglige hensyn.
Meldingen adresserer også vår tids teknologiske utfordringer. Opphavsretten må ligge fast. Norge bør ta en ledende internasjonal rolle i reguleringen av KI. EU-direktiver med intensjon om å styrke kunstnernes inntekt må implementeres raskere i norsk lov.
Leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Grunde Almeland, takket for den alternative meldingen på vegne av komiteen og komiteens saksordfører, Kathy Lie.
Det er en stor oppgave som står foran oss når vi nå skal behandle stortingsmeldingen og vedta, forhåpentligvis, mye god politikk. Jeg er glad for at vi har et kunst- og kulturfelt som står såpass samlet i tilbakemeldingene. Det å samle seg på denne måten som man gjør her, er et veldig tydelig svar på nettopp det at når det kommer til det helt grunnleggende for norsk kultur og norske kunstnere – rett og slett «å være» – står man samlet og er klar og tydelig i tilbakemeldingen. Det har jeg notert meg etter denne fremleggelsen, avsluttet Grunde Almeland, som lovet at politikerne vil ta meldingen rett tilbake til Stortinget og sette seg grundig inn i den.
Avsendere: Den norske Forfatterforening, GramArt, Juoigiid Searvi, Mun Dajan Foreninga samiske forfattere, NOPA, Norsk audiovisuell oversetterforening, Norske Dansekunstnere, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Norsk Komponistforening, Norsk Oversetterforening, Norsk Skuespillerforbund, Regiforbundet, Sámi Girječálliid Searvi SGS Samisk forfatterforening, og Samiske Komponister/Sámi Komponisttat.

 

 

Ønsker du å lese den alternative kunstnermeldingen, finner du den her:

Alternativ kunstnermelding

Publisert: 19.01.2024
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 19.04.2024
Foto: NSF

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Heddaprisen 2023

Søndag 18. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Det settes av midler til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]