Koronapandemien har rammet kulturbransjen hardt

Det har vært stor nedgang i både aktivitet, antall publikummere og inntekter i kulturbransjen i 2020. Det viser de to rapportene «Kunst i tall 2020» og «Kulturstatistikk 2020».

 

To ferske rapporter med tall fra kulturbransjen 2020 foreligger nå. Denne uken kom Kulturrådets «Kunst i tall 2020» utarbeidet av Rambøll, og tidligere i desember ble Statistisk sentralbyrås rapport «Kulturstatistikk 2020» publisert. Begge rapportene viser at koronapandemien har hatt store konsekvenser for kulturbransjene, og vår bransje er en av dem som er hardest rammet.

Statistisk sentralbyrå har siden 1978 utarbeidet årlig statistikk fra kultursektoren. I 2020-versjonen kan vi lese at tre prosent av de sysselsatte i Norge jobber i kulturbransjene, og sju prosent av de sysselsatte i Oslo jobber i kulturbransjene.

Les hele rapporten: Kulturstatistikk 2020

Kulturrådet har siden 2016 kartlagt inntektene på scenekunstområdet, og de har derfor et godt sammenligningsgrunnlag for unntaksåret 2020.

Klikk deg rundt her: Kunst i tall 2020 – dynamisk dashboard

Eller les hele rapporten: Kunst i tall 2020

Nedslående tall for scenekunsten

Scenekunstinstitusjonene har ifølge SSBs rapport hatt 45 prosent reduksjon i antall arrangementer fra 2019 til 2020 og 64 prosent reduksjon i antall publikum i samme periode.

I Kulturrådets rapport «Kunst i tall 2020» kan vi lese at de samlede inntektene i den norske scenekunstbransjen i 2020 var på 603 MNOK. I 2019 var de samlede inntektene på 1 295 MNOK, og fra 2019 til 2020 har de samlede inntektene i scenekunstbransjen dermed falt med 53 prosent.

Inntektene kommer i hovedsak fra billettsalg til forestillinger.

Det er de publikumsrettede kunstformene nedgangen er størst. Også kinobesøk har hatt en reduksjon i antall publikum fra 2019 til 2020 på 57 prosent.

Mindre scenekunst til barn

Den kulturelle skolesekken (DKS) har hatt en reduksjon på 28 prosent i antall arrangement for grunnskoler.

DKS har ikke billettinntekter som sådan, men kunstnerne og institusjoner får utbetalt honorar for forestillingene. I Kulturrådets rapport er disse derfor skilt ut fra de øvrige inntektene i scenekunstbransjen. Inntektene fra formidlet scenekunst gjennom DKS i 2020 utgjorde 15 MNOK. Sammenlignet med 2019-tallene er det en nedgang på 68 prosent.

 

Publisert: 15.12.2021
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 15.12.2021
Foto: Mehdi Messrro/Unsplash

Andre saker

Bli med på årets 1. mai-markering!

Nå nærmer det seg 1. mai. Dette er en viktig kampdag hvor vi har muligheten til å vise hvor sterke vi er sammen, og det er en fin anledning til å møte gode kollegaer.

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Signér oppropet; Slå ring om palestinske kunstnere

I samarbeid med Norske Dansekunstnere, kom Norsk Skuespillerforbund den 15.02.2024 med en uttalelse hvor vi solidarisk stilte oss bak kravet fra Palestinian Performing Arts Network og dets medlemsorganisasjoner, som krever umiddelbar løslatelse av urettmessig fengslede palestinske kunstnere.