Besøk oss
Welhavens gate 1,
0166 OSLO
Send oss en e-post

Våre ansatte

Nina Tveit

Daglig leder

Nina har ansvar for daglig administrativ ledelse av Norsk Skuespillerforbund. Nina sørger for en motivert og kompetent stab, og for implementering av verdier, retningslinjer og mål som styret har fastsatt.

Eirin Aavik

Juridisk rådgiver

Eirin veileder medlemmer om kontrakter og tariffavtaler i arbeids- og opphavsrettslige spørsmål på film- og tv-området.

Hanna Brekke

Vikar - juridisk rådgiver

Hanna er vikar for Kristine, og veileder medlemmer om kontrakter og tariffavtaler i arbeids- og opphavsrettslige spørsmål på teaterområdet.

Marianne Roland

Medlemskonsulent

Marianne jobber med opptak av medlemmer, kretsarbeid og tillitsvalgte. Hun er koordinator for stipendkomiteen til Statens kunstnerstipend og Fond for frilansere.

Gudrun Skuggedal

Økonomikonsulent

Gudrun har ansvar for medlemskontingent, lønn, regnskap og utbetaling av vederlag.

Anna Dyrlie Mortensen

Administrasjonskonsulent

Anna har førstelinjekontakt med medlemmene og er ansvarlig for blant annet Scenekortet, Skuespillerkatalogen og utleie av NSFs Berlinleilighet og Spaniahus.

Helle Løkken Gilje

Vikar

  Kristine Sollid Olthuis

  Juridisk rådgiver - i permisjon

  Kristine veileder medlemmer om kontrakter og tariffavtaler i arbeids- og opphavsrettslige spørsmål på teaterområdet.

   Mari Thune Husvik

   Informasjonskonsulent

   Mari er ansvarlig for NSFs profiler i sosiale medier, nettsider, utsendelse av nyhetsbrev og pressemeldinger.

    Forbundsledelsen

    Per Emil Grimstad

    Forbundsleder - tiltrer medio august 2023

     Anne E. Kokkinn

     Nestleder (fungerende forbundsleder til ny forbundsleder tiltrer medio august 2023)

     Anne har vært nestleder i Norsk Skuespillerforbunds styre siden 2015. Hun deltar i forhandlingsutvalg og arbeidsutvalg, og er Norsk Skuespillerforbunds representant i Rettighetsalliansen og kunstnerpolitikkutvalget i Kunstnernettverket.