Besøk oss
Dronningens gate 16,
0152 OSLO
Send oss en e-post

Forbundsledelsen

Per Emil Grimstad

Forbundsleder

Per Emil leder forbundets politiske og faglige arbeid. Han representerer forbundet utad, er pressetalsperson, leder styremøtene og deltar i forhandlingsmøter og annen møtevirksomhet i inn- og utland.


Mobil: 952 87 654
E-post: per.emil (alfakrøll) skuespillerforbund.no

  Anne E. Kokkinn

  Nestleder

  Anne har vært nestleder i Norsk Skuespillerforbunds styre siden 2015. Hun deltar i forhandlingsutvalg og arbeidsutvalg, og er Norsk Skuespillerforbunds representant i Rettighetsalliansen og kunstnerpolitikkutvalget i Kunstnernettverket.

  Våre ansatte

  Nina Tveit

  Daglig leder

  Nina leder Norsk Skuespillerforbunds administrasjon og har ansvar for den daglig driften av organisasjonen. Nina sørger for at forbundet har en motivert og kompetent stab, og for implementeringen av de verdier, retningslinjer og mål som NSFs styre har fastsatt.

  Anders Bredmose

  Fagsjef for jus og forhandlinger

  Anders har overordnet faglig ansvar for jus og forhandlinger. Han jobber strategisk med utvikling av forbundets avtaler, og har et særskilt fagansvar for det audiovisuelle feltet.
  Han veileder medlemmer om kontrakter og tariffavtaler i arbeids- og opphavsrettslige spørsmål.

  Marianne Roland

  Medlemskonsulent

  Marianne jobber med opptak av medlemmer, kretsarbeid og tillitsvalgte. Hun er koordinator for stipendkomiteen til Statens kunstnerstipend og Fond for frilansere.

  Anna Dyrlie Mortensen

  Administrasjonskonsulent

   Jannicke Remsøy

   Kommunikasjonsrådgiver / politisk rådgiver

   Jannicke er ansvarlig for det strategiske og operative kommunikasjonsarbeidet,
   og fungerer som rådgiver for ledelsen i utviklingen av politikk og kommunikasjon.