Besøk oss
Welhavens gate 1,
0166 OSLO
Send oss en e-post

Våre ansatte

Anna Dyrlie Mortensen

Kontormedarbeider

Anna er kontaktperson for utleie av prøvelokaler, leiligheten i Berlin og huset i Albir. Hun holder medlemsregisteret oppdatert, har ansvar for scenekortet, sentralbord, arrangementer og Skuespillerkatalogen.

Eirin Aavik

Juridisk rådgiver

Eirin veileder medlemmer om kontrakter og tariffavtaler i arbeids- og opphavsrettslige spørsmål på film- og tv-området.

Marianne Roland

Medlemskonsulent

Marianne jobber med opptak av medlemmer, kretsarbeid og tillitsvalgte. Hun er koordinator for stipendkomiteen til Statens kunstnerstipend, Fond for frilansere og Vederlagsfondets reise- og studiestipend.

Mari Thune Husvik

Informasjonskonsulent

Mari er redaktør for medlemsbladet Stikkordet og forbundets nettsider. Hun er også ansvarlig for NSFs profiler i sosiale medier, utsendelse av nyhetsbrev og pressemeldinger.

Anders Bredmose

Generalsekretær

Anders har ansvar for administrasjonen, avtaler og kontrakter, forhandlinger og internasjonalt arbeid.

Forbundsledelsen

Knut Alfsen

Forbundsleder

Knut har ledet forbundets politiske og faglige arbeid siden 2015. Han representerer forbundet utad, er pressetalsperson, leder styremøtene og deltar i forhandlingsmøter og annen møtevirksomhet i inn- og utland.

Anne E. Kokkinn

Nestleder

Anne har vært nestleder i Norsk Skuespillerforbunds styre siden 2015. Hun deltar i forhandlingsutvalg og arbeidsutvalg, og er Norsk Skuespillerforbunds representant i Rettighetsalliansen og kunstnerpolitikkutvalget i Kunstnernettverket.