Besøk oss
Dronningens gate 16,
0152 OSLO
Ring oss
Send oss en e-post

Forbundsledelsen

Per Emil Grimstad

Forbundsleder

Per Emil leder forbundets politiske og faglige arbeid. Han representerer forbundet utad, er pressetalsperson, leder styremøtene og deltar i forhandlingsmøter og annen møtevirksomhet i inn- og utland.

Anne E. Kokkinn

Nestleder

Anne har vært nestleder i Norsk Skuespillerforbunds styre siden 2015. Hun deltar i forhandlingsutvalg og arbeidsutvalg, og er Norsk Skuespillerforbunds representant i Rettighetsalliansen og kunstnerpolitikkutvalget i Kunstnernettverket.

Våre ansatte

Nina Tveit

Daglig leder

Nina leder Norsk Skuespillerforbunds administrasjon og har ansvar for den daglig driften av organisasjonen. Nina sørger for at forbundet har en motivert og kompetent stab, og for implementeringen av de verdier, retningslinjer og mål som NSFs styre har fastsatt.

Marianne Roland

Medlemskonsulent

Marianne jobber med opptak av medlemmer, kretsarbeid og tillitsvalgte. Hun er koordinator for stipendkomiteen til Statens kunstnerstipend og Fond for frilansere.

Gudrun Skuggedal

Økonomikonsulent

Gudrun har ansvar for medlemskontingent, lønn, regnskap og utbetaling av vederlag.

Kristine Sollid Olthuis

Juridisk rådgiver - i permisjon

Kristine veileder medlemmer om kontrakter og tariffavtaler i arbeids- og opphavsrettslige spørsmål på teaterområdet.

Anders Bredmose

Fagsjef for jus og forhandlinger

Anders har overordnet faglig ansvar for jus og forhandlinger. Han jobber strategisk med utvikling av forbundets avtaler, og har et særskilt fagansvar for det audiovisuelle feltet.
Han veileder medlemmer om kontrakter og tariffavtaler i arbeids- og opphavsrettslige spørsmål.