Besøk oss
Welhavens gate 1,
0166 OSLO
Send oss en e-post

Våre ansatte

Nina Tveit

Daglig leder

Ansvar for daglig administrativ ledelse av Skuespillerforbundet. Sørge for en motivert og kompetent stab. Implementering av verdier, retningslinjer og mål som styret har fastsatt.

Eirin Aavik

Juridisk rådgiver

Eirin veileder medlemmer om kontrakter og tariffavtaler i arbeids- og opphavsrettslige spørsmål på film- og tv-området.

Kristine Sollid Olthuis

Juridisk rådgiver

Kristine veileder medlemmer om kontrakter og tariffavtaler i arbeids- og opphavsrettslige spørsmål på teaterområdet.

Marianne Roland

Medlemskonsulent

Marianne jobber med opptak av medlemmer, kretsarbeid og tillitsvalgte. Hun er koordinator for stipendkomiteen til Statens kunstnerstipend, Fond for frilansere og Vederlagsfondets reise- og studiestipend.

Gudrun Skuggedal

Økonomikonsulent

Gudrun har ansvar for medlemskontingent, lønn, regnskap og utbetaling av vederlag.

Helle Løkken Gilje

Medlemskontakt

Helle er vikar for Anna. Hun har førstelinjekontakt med medlemmene og er kontaktperson for scenekortet, Skuespillerkatalogen og utleie av NSFs prøvelokaler og ferieleiligheter.

Anna Dyrlie Mortensen

Prosjektkoordinator - i permisjon til mars 2023

Anna har ansvar for medlemsbladet Stikkordet og for utleie av NSFs prøvelokaler og ferieleiligheter. Hun har førstelinjekontakt med medlemmene og er kontaktperson for scenekortet og Skuespillerkatalogen.

Mari Thune Husvik

Informasjonskonsulent

Mari er ansvarlig for NSFs profiler i sosiale medier, nettsider, utsendelse av nyhetsbrev og pressemeldinger.

Forbundsledelsen

Knut Alfsen

Forbundsleder

Knut har ledet forbundets politiske og faglige arbeid siden 2015. Han representerer forbundet utad, er pressetalsperson, leder styremøtene og deltar i forhandlingsmøter og annen møtevirksomhet i inn- og utland.

Anne E. Kokkinn

Nestleder

Anne har vært nestleder i Norsk Skuespillerforbunds styre siden 2015. Hun deltar i forhandlingsutvalg og arbeidsutvalg, og er Norsk Skuespillerforbunds representant i Rettighetsalliansen og kunstnerpolitikkutvalget i Kunstnernettverket.