Informasjonsmøte om Statens Kunstnerstipend

Statens Kunstnerstipend har søknadsfrist 17. oktober. Kulturdirektoratet inviterer i forkant av det til et digitalt informasjonsmøte og søknadsveiledning 27. september kl. 13:00.
Her gir de en presentasjon av statens kunstnerstipend og stipendordningene, samt informasjon om søknadsutfylling, valg av kunstnergruppe og vedlegg til søknaden. Påmelding på Kulturdirektoratets nettsider:
https://www.kulturdirektoratet.no/kalender/hendelse/-/kalender-sks-infomote
Publisert: 25.09.2023
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 19.10.2023
Foto:

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]