Informasjonsmøte om Statens Kunstnerstipend

Statens Kunstnerstipend har søknadsfrist 17. oktober. Kulturdirektoratet inviterer i forkant av det til et digitalt informasjonsmøte og søknadsveiledning 27. september kl. 13:00.
Her gir de en presentasjon av statens kunstnerstipend og stipendordningene, samt informasjon om søknadsutfylling, valg av kunstnergruppe og vedlegg til søknaden. Påmelding på Kulturdirektoratets nettsider:
https://www.kulturdirektoratet.no/kalender/hendelse/-/kalender-sks-infomote
Publisert: 25.09.2023
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 19.10.2023
Foto:

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Oslo Nye Teater er reddet!

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]