Informasjon 1. mai

Til alle som skal gå i 1. mai-tog sammen med oss: Her er program og togoppstilling. Norsk Skuespillerforbund er i pulje 6 sammen med blant annet NoDa, Dramatikerforbundet, Norske Filmregissører og Creo.

Du kan laste ned program- og oppstilling her.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig fin 1. mai.

 

 

Publisert: 28.04.2023
Tekst: Norsk skuespillerforbund
Sist oppdatert: 28.04.2023
Foto: Mari Thune Husvik (Youngstorget)

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]