Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Aktuelt fra forbundet

Om forbundet

Om forbundet

Norsk Skuespillerforbund (NSF) er skuespillernes egen interesseorganisasjon – en partipolitisk uavhengig fagforening som arbeider for skuespillernes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser. Norsk Skuespillerforbund har rundt 1500 medlemmer.

Om forbundet »

Store konsekvenser for skuespillere

Store konsekvenser for skuespillere

Norsk Skuespillerforbund (NSF) har stor forståelse for at teaterforestillinger og andre kulturarrangement avlyses for å redusere smittespredningen. Samtidig rammer dette skuespillere særlig hardt økonomisk. NSF oppfordrer nå regjeringen til å iverksette strakstiltak for næringsdrivende kunstnere.

Les mer »

Veileder for covid-19 sikker gjennomføring av musikk- og sceneproduksjon

Veileder for covid-19 sikker gjennomføring av musikk- og sceneproduksjon

Sammen med flere andre organisasjoner på musikk- og scenekunstfeltet har NSF utarbeidet en veileder for Covid-19-sikker gjennomføring av musikk- og sceneproduksjon.

Les mer »

Kulturministeren har lyttet til bransjens råd

Kulturministeren har lyttet til bransjens råd

Forslaget om å overføre et større ansvar for finansieringen av kulturområdet til fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen, ble skrinlagt av regjeringen i dag.

Les mer »

Retningslinjer for koronasikker produksjon

Retningslinjer for koronasikker produksjon

Sammen med en rekke andre organisasjoner på filmfeltet har Norsk Skuespillerforbund utarbeidet retningslinjer og en veileder for sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner.

Les mer »

Ny midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Ny midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Torsdag 9. april trer en ny forskrift om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, i kraft.

Les mer »

Om virkningene av avlysninger, kanselleringer mv. av tv- og filmproduksjoner under koronakrisen

Om virkningene av avlysninger, kanselleringer mv. av tv- og filmproduksjoner under koronakrisen

Er din jobb på en film- eller tv-produksjon rammet av Korona? Se her for virkningene av avlysninger og kanselleringer mv. av tv- og filmproduksjoner under koronakrisen.

Les mer »

NSF kritisk til permitteringer

NSF kritisk til permitteringer

Norsk Skuespillerforbund er kritisk til hvordan flere av de offentlig støttede teatrene har gått til permittering av skuespillere i forbindelse med koronakrisen. NSF mener både grunnlaget for permitteringene og drøftingene med de tillitsvalgte flere steder har vært mangelfull.

Les mer »