Krets Nord-Norge

Postnr:
8000 – 9999

Krets Midt-Norge

Postnr:
7000 – 7999

Krets Nord-Vestlandet

Postnr:
6000 – 6699

Krets Vestlandet

Postnr:
5000 – 5499,
5600 – 5999,
6700 – 6999

Krets Sør-Vestlandet

Postnr:
4000 – 4399,
5500 – 5599

Krets Innlandet

Postnr:
2200 – 2999

Krets Oslo og omegn

Postnr:
0 – 1499, 1900 – 2199,
3001 – 3050,
3300 – 3699

Krets Telemark/Vestfold

Postnr:
3053 – 3299,
3700 - 3999

Krets Østfold

Postnr:
1500 – 1899


Krets Agder

Postnr:
4400 – 4999

De resterende 8 kretsene, teaterkretsene, består av alle NSF-medlemmer ved teatret, uansett ansettelsesform.

Norsk Skuespillerforbund har kretser ved Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Hålogaland Teater, Nationaltheatret, Nordland Teater, Oslo Nye Teater, Rogaland Teater og Trøndelag Teater.