Krets Nord-Norge (kontakt)

Postnr:
8000 – 9999

Krets Midt-Norge (kontakt)

Postnr:
7000 – 7999

Krets Nord-Vestlandet (kontakt)

Postnr:
6000 – 6699

Krets Vestlandet (kontakt)

Postnr:
5000 – 5499,
5600 – 5999,
6700 – 6999

Krets Sør-Vestlandet (kontakt)

Postnr:
4000 – 4399,
5500 – 5599

Krets Innlandet (kontakt)

Postnr:
2200 – 2999

Krets Oslo og omegn (kontakt)

Postnr:
0 – 1499, 1900 – 2199,
3001 – 3050,
3300 – 3699

Krets Telemark/Vestfold (kontakt)

Postnr:
3053 – 3299,
3700 - 3999

Krets Østfold (kontakt)

Postnr:
1500 – 1899


Krets Agder (kontakt)

Postnr:
4400 – 4999

De resterende ni kretsene, teaterkretsene, består av alle NSF-medlemmer ved teatret, uansett ansettelsesform. Norsk Skuespillerforbund har kretser ved: