Krets Nord-Norge

Postnr:
8000 – 9999

Krets Midt-Norge

Postnr:
7000 – 7999

Krets Nord-Vestlandet

Postnr:
6000 – 6699

Krets Vestlandet

Postnr:
5000 – 5499,
5600 – 5999,
6700 – 6999

Krets Sør-Vestlandet

Postnr:
4000 – 4399,
5500 – 5599

Krets Innlandet

Postnr:
2200 – 2999

Krets Oslo og omegn

Postnr:
0 – 1499, 1900 – 2199,
3001 – 3050,
3300 – 3699

Krets Telemark/Vestfold

Postnr:
3053 – 3299,
3700 - 3999

Krets Østfold

Postnr:
1500 – 1899


Krets Agder

Postnr:
4400 – 4999

De resterende 9 kretsene, teaterkretsene, består av alle NSF-medlemmer ved teatret, uansett ansettelsesform.

Norsk Skuespillerforbund har kretser ved Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Hålogaland Teater, Nationaltheatret, Nordland Teater, Oslo Nye Teater, Rogaland Teater, Teater Innlandet og Trøndelag Teater.