Bjørn Bjørnson

Født 15. november 1859
Død 14. mai 1942
Utnevnt 29. mai 1900

Jens Selmer

Født 14. juli 1845
Død 21. mai 1928
Utnevnt 31. oktober 1903

Conrad Mohr

Født 5. januar 1849
Død 11. oktober 1926
Utnevnt 11. august 1917

Harald Otto

Født 24. januar 1865
Død 13. mai 1928
Utnevnt 23. mars 1918

Gunnar Heiberg

Født 18. november 1857
Død 22. februar 1929
Utnevnt 27. oktober 1923

Oscar Leffmann

Født 1864
Død 31. desember 1931
Utnevnt 23. februar 1929

Sophie Reimers

Født 19. april 1853
Død 9. april 1952
Utnevnt 31. oktober 1929

Harald Stormoen

Født 8. september 1872
Død 14. november 1937
Utnevnt 8. september 1932

Halfdan Christensen

Født 12. desember 1873
Død 17. september 1950
Utnevnt 11. september 1936

Egil Eide

Født 24. august 1868
Død 13. desember 1946
Utnevnt 12. februar 1940

Agnes Mowinckel

Født 25. august 1875
Død 1. april 1963
Utnevnt 27. oktober 1948

Johanne Dybwad

Født 2. august 1867
Død 4. mars 1950
Utnevnt 27. oktober 1948

Henry Gleditsch

Født 9. november 1902
Død 7. oktober 1942
Utnevnt posthumt 27. oktober 1948

David Knudsen

Født 8. august 1875
Død 3. juli 1952
Utnevnt 27. oktober 1948

Martin Linge

Født 11. desember 1894
Død 27. desember 1941
Utnevnt posthumt 27. oktober 1948

Christian Sandal

Født 12. oktober 1872
Død 1951
Utnevnt 27. oktober 1948

Thomas Thomassen

Født 19. november 1878
Død 7. januar 1962
Utnevnt 27. oktober 1948

Ragna Wettergreen

Født 19. september 1864
Død 27. juni 1958
Utnevnt 27. oktober 1948

Hauk Aabel

Født 21. april 1869
Død 12. desember 1961
Utnevnt 27. oktober 1948

Johan Peter Bull

Født 3. august 1883
Død 16. september 1960
Utnevnt 21. februar 1949

Joachim Holst-Jensen

Født 16. juni 1880
Død 7. mars 1963
Utnevnt 2. april 1949

August Oddvar

Født 1. august 1877
Død 17. mars 1964
Utnevnt 21. februar 1953

Ingolf Schanche

Født 13. juni 1877
Død 1954
Utnevnt 21. februar 1953

Lars Tvinde

Født 11. september 1886
Død 25. juni 1973
Utnevnt 25. februar 1953

Charlie Chaplin

Født 16. april 1889
Død 25. desember 1977
Utnevnt 25. februar 1954

Edvard Drabløs

Født 1. april 1883
Død 29. april 1976
Utnevnt 25. februar 1954

Ella Hval

Født 7. januar 1904
Død 17. desember 1994
Utnevnt 7. oktober 1957

Lalla Carlsen

Født 17. august 1889
Død 23. mars 1967
Utnevnt 27. oktober 1958

Thorvald Larsen

Født 17. desember 1892
Død 21. januar 1992
Utnevnt 27. oktober 1958

Egil Hjort-Jenssen

Født 18. april 1893
Død 8. november 1969
Utnevnt 9. april 1964

Reidar Dahl

Født 27. oktober 1893
Død 27. november 1977
Utnevnt 6. april 1967

Per Aabel

Født 25. april 1902
Død 22. desember 1999
Utnevnt 10. juni 1969

Jørn Ording

Født 21.februar 1916
Død 11. mars 2001
Utnevnt 28. oktober 1973

Inger Worren

Født 25. desember 1908
Død 20. september 1997
Utnevnt 27. mai 1979

Gunnar Olram

Født 19. desember 1908
Død 12. januar 2001
Utnevnt 27. mai 1979

Ragnhild Nygaard

Utnevnt 12. juni 1994

Aud Schønemann

Født 13.november 1922
Død 30. oktober 2006
Utnevnt 20. mai 1996

Rolf Berntzen

Født 4. juni 1918
Død 22. september 2005
Utnevnt 20. mai 1996

Lothar Lindtner

Født 22. juni 1917
Død 14. april 2005
Utnevnt 20. mai 1996

Espen Skjønberg

Født 07. april 1924
Død 26. august 2022
Utnevnt 20. mai 1996

Wenche Foss

Født 5. desember 1917
Død 28. mars 2011
Utnevnt 6. mai 1997

Toralv Maurstad

Født 24. november 1926
Død 04. november 2022
Utnevnt 6. mai 1997

Liv Dommersnes

Født 2. september 1922
Død 6. april 2014
Utnevnt 27. oktober 1998 i anledning NSFs 100-årsjubileum

Jon Fosse

Utnevnt 27. oktober 1998 i anledning NSFs 100-årsjubileum

Grete Nordrå

Født 22. november 1924
Død 13. mars 2012
Utnevnt 27. oktober 1998 i anledning NSFs 100-årsjubileum

Trine Næss

Utnevnt 27. oktober 1998 i anledning NSFs 100-årsjubileum

Karen Randers-Pehrson

Født 6. august 1932
Død 4. februar 2019
Utnevnt 27. oktober 1998 i anledning NSFs 100-årsjubileum

Liv Ullmann

Utnevnt 27. oktober 1998 i anledning NSFs 100-årsjubileum

Arne Aas

Født 7. juli 1931
Død 3. april 2000
Utnevnt posthumt 28. mai 2000

Mona Hofland

Født 24. juni 1929
Død 11. februar 2010
Utnevnt 28. mai 2000

Sossen Krohg

Født 18. desember 1923
Død 12. februar 2016
Utnevnt 27. august 2001

Gustav Adolf Hegh

Født 22. oktober 1927
Død 18. november 2010
Utnevnt 27. august 2001

Bjørn Jenseg

Født 28. juli 1932
Død 4. mars 2008
Utnevnt 25. august 2002

Gerdi Schjelderup

Født 10. august 1934
Utnevnt 25. august 2002

Kjell Stormoen

Født 24. mars 1921
Død 22. oktober 2010
Utnevnt 25. august 2003

Kjersti Germeten

Født 22. desember 1942
Død 29. oktober 2004
Utnevnt 25. august 2003

Lasse Kolstad

Født 10. januar 1922
Død 14. januar 2012
Utnevnt 31. august 2004

Alf Nordvang

Født 15. desember 1931
Død 11. juni 2007
Utnevnt 31. august 2004

Karin Hox

Utnevnt 13. september 2005

Knut Wigert

Født 3. oktober 1916
Død 14. juni 2006
Utnevnt 13. september 2005

Henny Moan

Utnevnt 27. september 2006


Sigmund Sæverud

Utnevnt 27. september 2006

Grethe Kausland

Født 3. juli 1947
Død 16. november 2007
Utnevnt 2007

Helge Reiss

Født 27. februar 1928
Død 11. november 2009
Utnevnt desember 2007

Edith Roger

Født 29. mail 1922
Død 24. februar 2023
Utnevnt august 2008

Harald Heide-Steen jr.

Født 18. august 1939
Død 3. juli 2008
Utnevnt juni 2008

Sverre Anker Ousdal

Utnevnt 30. august 2009

Svein Erik Brodal

Utnevnt 30. august 2009

Monna Tandberg

Utnevnt 22. august 2010

Jakob Margido Esp

Født 7. juni 1943
Død 12. desember 2023
Utnevnt 22. august 2010

Bente Børsum

Utnevnt 24. oktober 2011

Joachim Calmeyer

Født 23. juni 1931
Død 26. desember 2016
Utnevnt 24. oktober 2011

Rhine Skaanes

Utnevnt 4. november 2012

Bernhard Ramstad

Utnevnt 4. november 2012

Thea Stabell

Utnevnt 27. oktober 2013

Juni Dahr

Utnevnt 15. desember 2014

Stein Winge

Født 10. november 1940
Død 26. februar 2024
Utnevnt 15. desember 2014

Rolf Sand

Født 21. februar 1920
Død 20. mai 2018
Utnevnt 14. desember 2015

Kirsten Hofseth

Utnevnt 14. desember 2015

Jorunn Kjellsby

Utnevnt 11. september 2016

Helge Jordal

Utnevnt 11. september 2016

Hildegunn Eggen

Utnevnt 11. desember 2017

Even Stormoen

Utnevnt 11. desember 2017

Yngve Seterås

Utnevnt 11. juni 2018

Guri Johnson

Utnevnt 11. juni 2018

Kari-Ann Grønsund

Utnevnt 13. juni 2019

Hallbjørn Rønning

Født 30. mai 1950
Død 08. april 2023
Utnevnt 13. juni 2019

Morten Røhrt

Født 9. november 1954
Død 31. mars 2019
Utnevnt posthumt 13. juni 2019

Kari Onstad Winge

Født 24. februar 1941
Død 24. mars 2020
Utnevnt posthumt 15. september 2020

Linda Tørklep

Utnevnt 15. september 2020

Liv Aakvik

Utnevnt 15. september 2020

Bjørn Sundquist

Utnevnt 8. september 2021

Marit Østbye

Utnevnt 8. september 2021

Karin Stautland

Utnevnt 26. august 2022

Per Tofte

Utnevnt 26. august 2022

Einar Dahl

Utnevnt 27. oktober 2023

Kim Kalsås

Utnevnt post mortem 27. oktober 2023

Anne Krigsvoll

Utnevnt 27. oktober 2023

Lise Fjeldstad

Utnevnt 27. oktober 2023

Bente Andersen

Utnevnt 27. oktober 2023

Anne Marie Ottersen

Utnevnt 27. oktober 2023