Gratulerer med dagen!

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars, er dagen vi møtes i tog og bak paroler, for sammen å markere vår støtte for kvinners kampsaker og rettigheter.
I år fokuserer mange av parolene på vold. Hele 23% av norske kvinner sier at de har blitt voldtatt minst en gang i løpet av livet, det kommer frem i en undersøkelse gjort av nasjonalt kunnskapssenter. På verdensbasis rapporterer 1 av 3 kvinner at de har vært utsatt for fysisk eller seksuell vold.
Vi har fortsatt en vei å gå for å kunne påberope oss et likestilt samfunn, selv om Norge er et av de landene hvor likestillingen kanskje er kommet lengst.
 
Hvordan står det til med likestillingen i bransjen?
I en rykende fersk rapport utviklet av Telemarksforskning på oppdrag av Norsk Filminstitutt (NFI), viser tallene at vi ikke er i mål. Det er fortsatt flere menn enn kvinner som besitter hovedroller i norskproduserte filmer og serier. Faktisk fikk ikke kvinner fler hovedroller i 2022 enn i 2012.
«Nesten to tredjedeler av de sentrale rollene i norske filmer og serier bekles av menn, svært få karakterer med flerkulturell bakgrunn og det er en overrepresentasjon av historier med handling fra Oslo» (NFI 04.03.2024).
Rapporten er finansiert av Kultur og likestillingsdepartementet. Den er delt inn i en kvantitativ del og en kvalitativ del som gir en analyse av mangfold og representasjon i de mest populære filmene og seriene i de selekterte årene.
Rapporten kan lastes ned og leses i sin helhet (75 sider) her.
#metoo har vist oss klart og tydelig at det fortsatt er mye å ta tak i, også i vår bransje. Norsk Skuespillerforbund jobber kontinuerlig for å sikre at alle skuespillere har trygge og gode arbeidsforhold. Tilgang til, og bruk av, intimitetskoordinatorer er et prioritert felt for oss fremover. Sammen skal vi skape gode, trygge og likestilte arbeidsplasser hvor det er plass til alle.
Gratulerer med dagen!

Publisert: 08.03.2024
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 18.04.2024
Foto:

Andre saker

Bli med på årets 1. mai-markering!

Nå nærmer det seg 1. mai. Dette er en viktig kampdag hvor vi har muligheten til å vise hvor sterke vi er sammen, og det er en fin anledning til å møte gode kollegaer.

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Signér oppropet; Slå ring om palestinske kunstnere

I samarbeid med Norske Dansekunstnere, kom Norsk Skuespillerforbund den 15.02.2024 med en uttalelse hvor vi solidarisk stilte oss bak kravet fra Palestinian Performing Arts Network og dets medlemsorganisasjoner, som krever umiddelbar løslatelse av urettmessig fengslede palestinske kunstnere.