God morgen skuespillere!

Tillitsvalgte i Norsk Skuespillerforbund har helt siden pandemien kunnet delta på digitale møter med forbundet kalt God morgen tillitsvalgte! Dette er et tilbud som har blitt tatt godt imot, og har vist seg å være en fin måte å holde kontinuerlig kontakt med medlemmene i hele landet. Vi fortsetter med God morgen tillitsvalgte! på nyåret. Men nå mot slutten av året vil vi invitere til to digitale temabaserte morgensamlinger hvor samtlige medlemmer er invitert. Disse har vi valgt å kalle God morgen skuespillere!

Første God morgen skuespiller! blir 16. november, og vil handle om psykisk helse.
Torsdag 16. november kl. 9.00 – 10.00
Hvordan ta vare på vår psykiske helse?
Hva gjør du når det butter? Hva gjør du når du ser at en kollega ikke har det greit? Hent kunnskap om psykiske helse, om selvivaretakelse og kommunikasjon, fra Marcus Resch Ånestad fra Nion. Hvilke mestringsstrategier har vi for å ivareta oss selv? Hvordan bli god på aktiv lytting? Hvordan bruke attribuering og mentalisering? Bli med, still spørsmål, hjelp deg selv og hjelp en venn! Alle medlemmer er hjertelig velkomne!
Visste du at vi har Nion med oss på laget som en medlemsfordel. Nion tilbyr hjelp til deg som trenger noen å prate med om psykiske vansker før det utvikler seg til en diagnose. Nion er et lavterskeltilbud til medlemmene. https://www.skuespillerforbund.no/medlemskap/medlemsfordeler/lavterskeltilbud/
Torsdag 7. desember kl. 9.00 – 10.00
Hva skal til for å streike?
Streik er et sterkt våpen, og det kan være effektivt. Den vanligste grunnen for å streike, er for å få høyere lønn. For å kunne gjennomføre en effektiv streik må vi alle stå samlet, med en felles oppfatning av mål og virkemiddel. På hvilket grunnlag går man til streik? Hva er tankegodset, premissene, regelverket, og hva med det praktiske? Vi går nærmere inn på dette, og tenker sammen med den streikeerfarne Ola Erik Blæsterdalen, fellestillitsvalgt i Fagforbundet Teater og Scene. Alle medlemmer av Norsk Skuespillerforbund er hjertelig velkomne!
Zoom-link for begge møtene:  https://us06web.zoom.us/j/88921196203
Passcode: 646678

 

 

Publisert: 02.11.2023
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 08.12.2023
Foto: NSF

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]