– Vi får ikke problemer med å finne på noe å gjøre i de neste årene

Norsk Skuespillerforbund avholdt generalforsamling digitalt søndag 9. mai. Forbundsleder Knut Alfsen og nestleder Anne E. Kokkinn fikk fornyet tillit, og de tar nå fatt på en ny periode sammen med det nye styret i NSF.

 

Generalforsamlingen er Norsk Skuespillerforbunds høyeste organ. Her møtes representanter fra alle kretsene i Norsk Skuespillerforbund, forbundsstyret og administrasjonen for å behandle fjorårets regnskap og årsmelding, neste års budsjett, innkomne saker fra kretsene, utnevne æresmedlemmer og velge representanter til forbundsstyret, valgkomiteen, komiteen for Statens kunstnerstipend og NSFs vederlagsfond.

Digital gjennomføring av generalforsamlingen i NSF.

Også dette året gjennomførte vi generalforsamlingen digitalt via Zoom. Det var representanter fra nesten alle kretsene til stede på møtet, og generalforsamlingen talte totalt 52 representanter ved møtestart. Advokat Hans Marius Graasvold var ordstyrer.

 

Forbundsledelsen fortsetter

I år var både forbundsleder og nestleder på valg. Knut Alfsen og Anne E. Kokkinn stilte seg begge til disposisjon for valgkomiteen, og valgkomiteen innstilte dem for en ny periode på henholdsvis to og tre år. Generalforsamlingen viste dem fornyet tillit, valgkomiteens innstilling ble tatt til følge og alle innstilte ble valgt ved akklamasjon.

Knut Alfsen (foto: Lars Opstad)

– Jeg er glad og stolt over å bli gjenvalgt som forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, sier Knut Alfsen.

– Forbundet består av mange engasjerte og dyktige medlemmer, og en fantastisk administrasjon. Vi har mange store utfordringer i årene som kommer: nye arbeidsformer på teatrene, nye visningsplattformer for audiovisuelle produksjoner, stadig mer uforutsigbare arbeidssituasjoner for skuespillere – for å nevne noe. Vi får ikke problemer med å finne på noe å gjøre i de neste årene. Jeg gleder meg til å sette i gang!

Anne E. Kokkinn (Foto: Gisle Bjørneby)

– Jeg er opptatt av at skuespillere har det bra og at vi jobber under trygge arbeidsforhold, og det er en glede å få være med å kjempe videre for å sikre våre rettigheter. Både metoo og koronapandemien har gjort det enda tydeligere hvor viktig det er at vi alle står sammen, og det er utrolig fint å få være med og fronte det fantastiske mangfoldet av skuespillere i vårt langstrakte land, sier Anne E. Kokkinn, nestleder i Norsk Skuespillerforbund.

 

Dette er Norsk Skuespillerforbunds nye styre:
 • Knut Alfsen, gjenvalgt for to år
 • Anne E. Kokkinn, gjenvalgt for tre år
 • Helga Guren, ikke på valg
 • Paul-Ottar Haga, ikke på valg
 • Iselin Shumba, ikke på valg
 • Kristoffer Sagmo Aalberg, gjenvalgt for to år
 • Raymond Corrado Knutsen, ny for to år
Vararepresentanter:
 • Madeleine B. Nilsen, gjenvalgt for to år
 • Gro Ann Uthaug, ikke på valg
 • Nils Golberg Mulvik, ikke på valg
 • Line Starheimsæter, ny for to år
 • Ingvild H. Bygdnes, ny for to år

 

Andre representanter valgt på generalforsamlingen:
Valgkomiteen:
 • Birgitte Victoria Svendsen, ny for ett år
 • Jarl Flaaten Bjørk, ikke på valg
 • Kim Haugen, ny for to år

 

Komité for Statens kunstnerstipend:
 • Andreas Eilertsen, repr. Nord-Norge, ny for ett år (supplering)
 • Kari Wist Holmen, repr. Midt-Norge, ny for to år
 • Julie Støp Husby, Østlandet, ikke på valg
 • Huy Le Vo, repr. Østlandet, ikke på valg
 • Idun Vik, Vestlandet, ikke på valg
Vararepresentanter:
 • Bernt Bjørn, repr. Nord-Norge, ny for to år
 • Nanna Elisabeth Berntsen, Midt-Norge, ikke på valg
 • Solveig Laland Mohn, repr. Østlandet, ny for to år
 • Ulla Marie Broch, repr. Østlandet, ikke på valg
 • Kjersti Elvik, Vestlandet, ny for ett år (supplering)
 • Per Magnus Barlaug (ekstra vara)
 • Stig Krogstad (ekstra vara)
 • Kristine M. Tunheim (ekstra vara)

 

Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond:
 • Thorbjørn Harr, gjenvalgt for to år
 • Silje Breivik, ikke på valg
 • Knut Alfsen, gjenvalgt for to år
 • Frank Kjosås, ikke på valg
 • Maria Bock, gjenvalgt for to år
Publisert: 10.05.2021
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 12.05.2021
Foto: Lars Opstad/Gisle Bjørneby

Andre saker

Bevar Teatervitenskap ved UiB

Norsk Skuespillerforbund er bekymret for at den foreslåtte nedbemanningen vil få store ringvirkninger for hele det Norske scenekunstfeltet.

Tillitsvalgtseminaret 2023

Helgen 7. og 8. januar var det duket for årets Tillitsvalgtseminar. Vi opplevde en helg fylt med engasjement, nysgjerrighet, gode spørsmål og fin debatt.  «Kjærlighet til kunsten på tvers av ulike organisasjonsmodeller» og «skuespillerens fysiske og psykiske helse», var de overordnede temaene for helgen. Med oss på laget lørdag hadde vi Jørgen Knudsen, Andreas Wiese […]

Ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund

Nina Tveit startet i jobben som ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund, mandag 2. januar. Ønsker du å bli litt bedre kjent med henne, og ikke har rukket å lese siste utgave av vårt medlemsblad Stikkordet, har vi klippet ut et lite utdrag her. Hvilken jobb kommer du fra? Jeg kommer fra jobben som daglig […]