Generalforsamling i Norsk Skuespillerforbund

Søndag 14. mai ble det avholdt generalforsamling i Norsk Skuespillerforbund.

Årets generalforsamling fant sted i lokalene til Youngs, på Youngstorget i Oslo. Det var lagt opp til digital deltagelse for de som ikke kunne være til stede fysisk på møtet.

Generalforsamlingen stemte over flere viktige saker, blant annet salg av NSFs lokaler i Welhavens gate 1 og tilpasninger til den nye loven om kollektiv forvaltning av opphavsrett.


Knut Alfsen (t.v) takket for seg og Per Emil Grimstad (t.h.) ble valgt til ny forbundsleder i NSF. Foto: Helle løkken Gilje

Det ble valgt nye representanter til styrer og verv, og Per Emil Grimstad ble valgt til ny forbundsleder for Norsk Skuespillerforbund. Knut Alfsen som har ledet forbundet de siste åtte årene, og sittet i styret de siste 12 årene, ble takket av med blomster og stående applaus.

Ordstyrer på møtet var Hans Marius Graasvold.

Hele møteprotokollen kan leses her.

Publisert: 23.05.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 31.05.2023
Foto: Helle Løkken Gilje / NSF

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Oslo Nye Teater er reddet!

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]