Generalforsamling i Norsk Skuespillerforbund

Søndag 14. mai ble det avholdt generalforsamling i Norsk Skuespillerforbund.

Årets generalforsamling fant sted i lokalene til Youngs, på Youngstorget i Oslo. Det var lagt opp til digital deltagelse for de som ikke kunne være til stede fysisk på møtet.

Generalforsamlingen stemte over flere viktige saker, blant annet salg av NSFs lokaler i Welhavens gate 1 og tilpasninger til den nye loven om kollektiv forvaltning av opphavsrett.


Knut Alfsen (t.v) takket for seg og Per Emil Grimstad (t.h.) ble valgt til ny forbundsleder i NSF. Foto: Helle løkken Gilje

Det ble valgt nye representanter til styrer og verv, og Per Emil Grimstad ble valgt til ny forbundsleder for Norsk Skuespillerforbund. Knut Alfsen som har ledet forbundet de siste åtte årene, og sittet i styret de siste 12 årene, ble takket av med blomster og stående applaus.

Ordstyrer på møtet var Hans Marius Graasvold.

Hele møteprotokollen kan leses her.

Publisert: 23.05.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 31.05.2023
Foto: Helle Løkken Gilje / NSF

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.