Generalforsamling i Norsk Skuespillerforbund

Søndag 14. mai ble det avholdt generalforsamling i Norsk Skuespillerforbund.

Årets generalforsamling fant sted i lokalene til Youngs, på Youngstorget i Oslo. Det var lagt opp til digital deltagelse for de som ikke kunne være til stede fysisk på møtet.

Generalforsamlingen stemte over flere viktige saker, blant annet salg av NSFs lokaler i Welhavens gate 1 og tilpasninger til den nye loven om kollektiv forvaltning av opphavsrett.


Knut Alfsen (t.v) takket for seg og Per Emil Grimstad (t.h.) ble valgt til ny forbundsleder i NSF. Foto: Helle løkken Gilje

Det ble valgt nye representanter til styrer og verv, og Per Emil Grimstad ble valgt til ny forbundsleder for Norsk Skuespillerforbund. Knut Alfsen som har ledet forbundet de siste åtte årene, og sittet i styret de siste 12 årene, ble takket av med blomster og stående applaus.

Ordstyrer på møtet var Hans Marius Graasvold.

Hele møteprotokollen kan leses her.

Publisert: 23.05.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 31.05.2023
Foto: Helle Løkken Gilje / NSF

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.