Frister for å søke tilskudd til kunst og kultur i Oslo i 2024

Skal du søke tilskudd til prosjekter i 2024 finner du en oversikt over de viktigste fristene med lenker til nettsidene her: 

Den kulturelle spaserstokken
Søknadsfrist 1. februar 2024
Kunst og kultur i barnehager
Søknadsfrist 1. februar 2024
Tilskudd til kulturhus
Søknadsfrist 1. mars 2024
Driftstilskudd til kunst og kulturinstitusjoner
Søknadsfrist 1. april 2024
Stipend til kunst- og kulturformål
Søknadsfrist 16. september 2024
Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak
Løpende søknadsfrist så lenge det gjenstår midler – men senest 8 uker før gjennomføring 
Tilskudd til byjubileumstiltak i 2024
Søknadsfrist 15. januar 2024.
Innovasjon innen kultur og kulturnæringer
Løpende søknadsfrist så lenge det gjenstår midler
Eventuelle spørsmål kan rettes til  tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Publisert: 21.12.2023
Tekst:
Sist oppdatert: 12.01.2024
Foto:

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.