Frister for å søke tilskudd til kunst og kultur i Oslo i 2024

Skal du søke tilskudd til prosjekter i 2024 finner du en oversikt over de viktigste fristene med lenker til nettsidene her: 

Den kulturelle spaserstokken
Søknadsfrist 1. februar 2024
Kunst og kultur i barnehager
Søknadsfrist 1. februar 2024
Tilskudd til kulturhus
Søknadsfrist 1. mars 2024
Driftstilskudd til kunst og kulturinstitusjoner
Søknadsfrist 1. april 2024
Stipend til kunst- og kulturformål
Søknadsfrist 16. september 2024
Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak
Løpende søknadsfrist så lenge det gjenstår midler – men senest 8 uker før gjennomføring 
Tilskudd til byjubileumstiltak i 2024
Søknadsfrist 15. januar 2024.
Innovasjon innen kultur og kulturnæringer
Løpende søknadsfrist så lenge det gjenstår midler
Eventuelle spørsmål kan rettes til  tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Publisert: 21.12.2023
Tekst:
Sist oppdatert: 12.01.2024
Foto:

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Oslo Nye Teater er reddet!

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]