Frifunnet etter agent-søksmål

Etter at et tyvetalls norske skuespillere ønsket bistand fra at Norsk skuespillerforbund til å avslutte kontrakter med Panorama Agency, svarte agentselskapet med å saksøke tre norske skuespillere. Nå er alle frikjent.

Jon Øigarden, Nicolai Cleve Broch og Agens Kittelsen er alle frifunnet i dansk rett og tilkjent sakskostnad, etter at deres tidligere agentselskap saksøkte dem. Det sentrale spørsmålet i saken var altså om det er rimelig at Panorama Agency skal kunne kreve provisjon av skuespillernes inntekter i flere år etter at kontrakten er sagt opp. Det mener København byrett det ikke er;

«[…] betaling af provision af en indtægt som, som en skuespiller har modtaget efter en agentaftales ophør i henhold til en skuespillerkontrakt indgået efter agentaftalens ophør, og som hidhører fra et job, som agenten ikke har skaffet skuespilleren, og hvor agenten ikke har forhandlet skuespillerkontrakten eller på anden måde har assisteret skuespilleren med opnåelse av denne indtægt, er usædvanlig indenfor bransjen», uttaler retten i København blant annet.

— Vi er glade for at København byrett er enig med oss i at slike vilkår i kontraktene skuespillerne har inngått med agenten er urimelige sier forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen.

Under rettsaken kom det fram at Panorama Agency har bidratt i langt mindre grad til å skaffe skuespillerne oppdrag enn det de hadde grunn til å forvente ut fra den informasjonen de fikk da de inngikk kontrakten, og også ut fra kontraktens ordlyd.

I løpet av 2020 og 2021 ble de tre norske skuespillerne saksøkt av Panorama Agency, for at betaling av agent-fee etter avtalens opphør uteble. Panorama er et dansk agentbyrå som de senere årene har hatt mange norske skuespillere i stallen. De siste årene har Norsk Skuespillerforbund blitt kontaktet av et tyvetalls skuespillere som har ønsket å avslutte sitt samarbeid med Panorama, fordi de ikke har følt seg tilstrekkelig ivaretatt av agentselskapet.

Norsk Skuespillerforbund ønsker å ha et godt forhold til alle skuespillernes agenter – også Panorama Agency. Både forbundet og agentbyråene arbeider for å sikre skuespillere best mulig lønns- og arbeidsbetingelser, så vi har felles mål. Forbundet forhandler kollektivt på vegne av samtlige skuespillere i bransjen, mens agentene forhandler individuelt på vegne av sine klienter. Skuespillerne er derfor tjent med at forbundet og agentbyråene har en god dialog, og respekterer hverandres arbeid.

 

Publisert: 24.06.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 24.06.2022
Foto: Morten Lisby

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.