Frifunnet etter agent-søksmål

Etter at et tyvetalls norske skuespillere ønsket bistand fra at Norsk skuespillerforbund til å avslutte kontrakter med Panorama Agency, svarte agentselskapet med å saksøke tre norske skuespillere. Nå er alle frikjent.

Jon Øigarden, Nicolai Cleve Broch og Agens Kittelsen er alle frifunnet i dansk rett og tilkjent sakskostnad, etter at deres tidligere agentselskap saksøkte dem. Det sentrale spørsmålet i saken var altså om det er rimelig at Panorama Agency skal kunne kreve provisjon av skuespillernes inntekter i flere år etter at kontrakten er sagt opp. Det mener København byrett det ikke er;

«[…] betaling af provision af en indtægt som, som en skuespiller har modtaget efter en agentaftales ophør i henhold til en skuespillerkontrakt indgået efter agentaftalens ophør, og som hidhører fra et job, som agenten ikke har skaffet skuespilleren, og hvor agenten ikke har forhandlet skuespillerkontrakten eller på anden måde har assisteret skuespilleren med opnåelse av denne indtægt, er usædvanlig indenfor bransjen», uttaler retten i København blant annet.

— Vi er glade for at København byrett er enig med oss i at slike vilkår i kontraktene skuespillerne har inngått med agenten er urimelige sier forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen.

Under rettsaken kom det fram at Panorama Agency har bidratt i langt mindre grad til å skaffe skuespillerne oppdrag enn det de hadde grunn til å forvente ut fra den informasjonen de fikk da de inngikk kontrakten, og også ut fra kontraktens ordlyd.

I løpet av 2020 og 2021 ble de tre norske skuespillerne saksøkt av Panorama Agency, for at betaling av agent-fee etter avtalens opphør uteble. Panorama er et dansk agentbyrå som de senere årene har hatt mange norske skuespillere i stallen. De siste årene har Norsk Skuespillerforbund blitt kontaktet av et tyvetalls skuespillere som har ønsket å avslutte sitt samarbeid med Panorama, fordi de ikke har følt seg tilstrekkelig ivaretatt av agentselskapet.

Norsk Skuespillerforbund ønsker å ha et godt forhold til alle skuespillernes agenter – også Panorama Agency. Både forbundet og agentbyråene arbeider for å sikre skuespillere best mulig lønns- og arbeidsbetingelser, så vi har felles mål. Forbundet forhandler kollektivt på vegne av samtlige skuespillere i bransjen, mens agentene forhandler individuelt på vegne av sine klienter. Skuespillerne er derfor tjent med at forbundet og agentbyråene har en god dialog, og respekterer hverandres arbeid.

 

Publisert: 24.06.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 24.06.2022
Foto: Morten Lisby

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.