Knut Alfsen
Forbundsleder Norsk Skuespillerforbund
Foto: Lars Opstad

 

Knut Alfsen
Forbundsleder Norsk Skuespillerforbund
Foto: Lars Opstad

 


Knut Alfsen
Forbundsleder Norsk Skuespillerforbund
Foto: Gisle Bjørneby

 

Anne Elisabeth Kokkinn
Nestleder Norsk Skuespillerforbund
Foto: Gisle Bjørneby

 


Anders Bredmose
Generalsekretær Norsk Skuespillerforbund
Foto: Lars Opstad

 

Logo i lavere oppløsning til bruk på nett:

Logo i høyere oppløsning til bruk på trykk