Kristine Karåla Øren, forbundsleder i Norske Dansekunstnere, og Knut Alfsen, forbundsleder Norsk Skuespillerforbund, signerer protokollen. Her sammen med Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør i Spekter. 

Enighet mellom Norsk Skuespillerforbund og Spekter i hovedoppgjøret for 2022

Mandag 9. mai kl. 19.08 ble protokollen for hovedoppgjøret mellom NSF og Spekter på teatersektoren for 2022, undertegnet. Forhandlingsresultatet ble sendt til alle stemmeberettigede medlemmer på uravstemning, og resultatet er nå godkjent.

 

Forhandlingsutvalget ble ledet av forbundsleder Knut Alfsen og bestod i år i tillegg av Per Emil Grimstad, Geir Kvarme, Anne E. Kokkinn, Jon Vegard Hovdal og Madeleine B. Nilsen. Generalsekretær Anders Bredmose, juridisk rådgiver Eirin Aavik og juridisk rådgiver Kristine Sollid Olthuis fra administrasjonen i Norsk Skuespillerforbund var også med i forhandlingsdelegasjonen.

Hovedinnhold i forhandlingsresultatene i hovedoppgjøret for teatersektoren:

Alle trinn i A-tabellen får kronetillegg på 20.350 kr. pr. år. Dette tilsvarer etter Spekters beregninger en økning av gjennomsnittslønnen på 3,7 %. Endringen gjelder f.o.m. 1. april 2022. Den gjelder ikke for de som har fratrådt sin stilling med mindre dette skyldes at de har gått av med pensjon.

Både Norsk Skuespillerforbund og Spekter måtte frafalle flere krav i forhandlingene. Partene er enige om at Teateroverenskomsten på mange områder er utdatert og må oppdateres. Når man likevel ikke kommer til enighet, er det i stor grad fordi man mangler en felles forståelse av hvordan og hvor mye skuespillere faktisk jobber. For å bedre fremtidige forhandlinger fikk Norsk Skuespillerforbund gjennomslag for at det skal gjennomføres en ekstern utredning av hvordan skuespillerhverdagen i praksis er organisert. På denne måten håper vi på sikt å få en fornyelse av overenskomsten.  

I tillegg til ovenstående ble partene enig om å etablere fire såkalte partsarbeider.

Styret i Norsk Skuespillerforbund anbefaler årets forhandlingsresultat.

Protokoll for hovedoppgjøret 2022

 

Publisert: 20.05.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 23.05.2022
Foto: Norsk Skuespillerforbund

Andre saker

Bevar Teatervitenskap ved UiB

Norsk Skuespillerforbund er bekymret for at den foreslåtte nedbemanningen vil få store ringvirkninger for hele det Norske scenekunstfeltet.

Tillitsvalgtseminaret 2023

Helgen 7. og 8. januar var det duket for årets Tillitsvalgtseminar. Vi opplevde en helg fylt med engasjement, nysgjerrighet, gode spørsmål og fin debatt.  «Kjærlighet til kunsten på tvers av ulike organisasjonsmodeller» og «skuespillerens fysiske og psykiske helse», var de overordnede temaene for helgen. Med oss på laget lørdag hadde vi Jørgen Knudsen, Andreas Wiese […]

Ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund

Nina Tveit startet i jobben som ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund, mandag 2. januar. Ønsker du å bli litt bedre kjent med henne, og ikke har rukket å lese siste utgave av vårt medlemsblad Stikkordet, har vi klippet ut et lite utdrag her. Hvilken jobb kommer du fra? Jeg kommer fra jobben som daglig […]