Enighet i mellomårsoppgjøret

4. mai kom forhandlingsutvalgene til Norsk Skuespillerforbund og Spekter fram til enighet i mellomårsoppgjøret for teatersektoren.

 

Resultatet av forhandlingene ble at skuespillerne får en økning på 5,5 % på alle trinn i A-lønnstabellen og en økning på kr 100,- til kr 600,- for tillegget for delt dagsverk. Disse økningene gjelder fra 1. april 2023.

Videre fikk skuespillerne økt ulempetillegget for turné. De nye satsene, som gjelder fra 1. juli 2023, ble slik:

fra dag 1 til 60 økes til kr. 650
fra dag 61 til 90 økes til kr. 675
fra dag 91 til 120 økes til 775
fra dag 121 og oppover økes til 875

Partene uttrykker tilfredshet over å ha kommet til et balansert resultat gjennom konstruktive forhandlinger. Den nye overenskomsten trer i kraft når oppgjøret er godkjent av Norsk Skuespillerforbund styre, i tråd med forbundets vedtekter.

 

Publisert: 05.05.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 16.05.2023
Foto: Nina Tveit

Andre saker

The World Expression Forum

Fungerende forbundsleder i NSF, Anne Kokkinn, var til stede da The World Expression Forum (WEXFO) møttes på Lillehammer for å diskutere ytringsfrihet.