Enighet i mellomårsoppgjøret

4. mai kom forhandlingsutvalgene til Norsk Skuespillerforbund og Spekter fram til enighet i mellomårsoppgjøret for teatersektoren.

 

Resultatet av forhandlingene ble at skuespillerne får en økning på 5,5 % på alle trinn i A-lønnstabellen og en økning på kr 100,- til kr 600,- for tillegget for delt dagsverk. Disse økningene gjelder fra 1. april 2023.

Videre fikk skuespillerne økt ulempetillegget for turné. De nye satsene, som gjelder fra 1. juli 2023, ble slik:

fra dag 1 til 60 økes til kr. 650
fra dag 61 til 90 økes til kr. 675
fra dag 91 til 120 økes til 775
fra dag 121 og oppover økes til 875

Partene uttrykker tilfredshet over å ha kommet til et balansert resultat gjennom konstruktive forhandlinger. Den nye overenskomsten trer i kraft når oppgjøret er godkjent av Norsk Skuespillerforbund styre, i tråd med forbundets vedtekter.

 

Publisert: 05.05.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 16.05.2023
Foto: Nina Tveit

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.