NY AVTALE: Samarbeidsavtalen gjelder arbeidstakere som ansettes for å utføre skuespilleroppgaver i Kristiansand Dyrepark. Her fra Kardemomme by.

Enige om samarbeidsavtale

Norsk Skuespillerforbund og Kristiansand Dyrepark er enige om en samarbeidsavtale som regulerer lønn og arbeidsvilkår for skuespillerarbeid i parken.

 

– Vi har fått på plass et nytt viktig virkemiddel for å sikre skuespillere gode lønns- og arbeidsvilkår! sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Det er første gang vi inngår en kollektivavtale med Dyreparken, som ansetter ca. 350 profesjonelle skuespillere i sommersesongen.

– Det er nedlagt et stort og banebrytende arbeid både fra arbeidsgiverne i Kristiansand Dyrepark og fra oss i Norsk Skuespillerforbund. Å utarbeide en fullstendig ny avtale som regulerer både lønns- og arbeidsvilkår på et generelt nivå, krever både kunnskap om arbeidsrett og om de spesielle arbeidsformene i en fornøyelsespark som driver levendegjøring. Og ikke minst krever det kreativitet og diplomatiske evner. Jeg vil takke arbeidsgivers representanter for at de har bidratt 100 %, og stått i dette løpet gjennom flere år. I tillegg vil jeg uttrykke hvor stolt jeg er av den jobben mine medarbeidere i NSFs administrasjon har gjort med å få denne avtalen på plass. I årene som kommer vil vi ha et godt grunnlag for å videreutvikle avtalen gjennom samarbeid og evaluering, etter hvert som vi innhenter erfaring med hvordan den vil fungere i praksis.

Resultatet av forhandlingen ble sendt til alle stemmeberettigede medlemmer på uravstemning i begynnelsen av desember. Her stemte 92,8 % av medlemmene ja og 7,2 % stemte nei, og forhandlingsresultatet er med det godkjent.

Hovedinnhold i samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen regulerer både arbeidstid, arbeidsforhold og lønnsspørsmål, i tillegg til opphavsrettslige bestemmelser. Avtalen vil gjelde til den sies opp av én av partene, og lønnen reguleres årlig i tråd med rammen for lønnsoppgjøret i staten.

Lønnssystemet er basert på en fremforhandlet årslønn. Dagslønn beregnes ved å dividere årslønnen på 260. Det utbetales lønn hver måned basert på hvor mange dager det er arbeidet, dog skal ingen som står i full jobb måneden igjennom, lønnes lavere enn 21 dagsgasjer.

Det er avtalt at det skal betales overtid for arbeid utover 8 timer pr. dag, og for arbeid på fridag.

Normallønn

Lønnen er normallønn. Dette innebærer at den er gradert i forhold til hvor omfattende rollen er, men utover dette er det ikke innført noen beregning av ansiennitet. Normallønnen vil gjelde i de aller fleste tilfeller, men skuespillere som har en spesiell individuell forhandlingsstyrke, har mulighet til å forhandle seg til høyere lønn.

Videre har vi avtalt at ingen skuespillere skal tilbys lavere lønn i 2021 enn de mottok i 2020.

Her kan du lese samarbeidsavtalen i sin helhet: Samarbeidsavtale mellom NSF og Kristiansand Dyrepark AS

Har du spørsmål til avtalen?

Ta kontakt med våre juridiske rådgivere, Kirsten Vikesland Mæhle og Eirin Aavik, på e-post eller telefon.

 

Kirsten Vikesland Mæhle

E-post: kirsten@skuespillerforbund.no

Telefon: 906 34 225

 

Eirin Aavik

E-post: eirin@skuespillerforbund.no

Telefon: 984 11 310

 

 

Publisert: 18.12.2020
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 18.12.2020
Foto: Kristiansand Dyrepark AS

Andre saker

Netflix utvider samarbeidet med Norsk skuespillerforbund tilsvarende det med Norsk Filmforbund – viktige partnerskap for norsk film- og TV-bransje

Oslo, 10. november 2022 – I dag kunngjør Netflix et utvidet samarbeid med Norsk skuespillerforbund til også å omfatte film. Denne avtalen ligner filmavtalen som Norsk Filmforbund og svenske Fackförbundet Scen & Film (The Swedish Union for Performing Arts and Film) kunngjorde tidligere i år. Det nye rammeverket for film åpner for at skuespillere og […]

Pensjonsordningen på teatrene

Det sendes i disse dager ut informasjon fra institusjonsteatrene om de to parallelle pensjonsordningene som nå er opprettet. Dette er hybridpensjon og innskuddspensjon. Vi oppfordrer alle skuespillerne som jobber på institusjonsteater til å lese dokumentene nøye.

Endring av kontingent

Generalforsamlingen traff den 8. mai 2022 vedtak om at kontingentsatsene til Norsk Skuespillerforbund skulle justeres fra og med 1. januar 2023.