NY AVTALE: Samarbeidsavtalen gjelder arbeidstakere som ansettes for å utføre skuespilleroppgaver i Kristiansand Dyrepark. Her fra Kardemomme by.

Enige om samarbeidsavtale

Norsk Skuespillerforbund og Kristiansand Dyrepark er enige om en samarbeidsavtale som regulerer lønn og arbeidsvilkår for skuespillerarbeid i parken.

 

– Vi har fått på plass et nytt viktig virkemiddel for å sikre skuespillere gode lønns- og arbeidsvilkår! sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Det er første gang vi inngår en kollektivavtale med Dyreparken, som ansetter ca. 350 profesjonelle skuespillere i sommersesongen.

– Det er nedlagt et stort og banebrytende arbeid både fra arbeidsgiverne i Kristiansand Dyrepark og fra oss i Norsk Skuespillerforbund. Å utarbeide en fullstendig ny avtale som regulerer både lønns- og arbeidsvilkår på et generelt nivå, krever både kunnskap om arbeidsrett og om de spesielle arbeidsformene i en fornøyelsespark som driver levendegjøring. Og ikke minst krever det kreativitet og diplomatiske evner. Jeg vil takke arbeidsgivers representanter for at de har bidratt 100 %, og stått i dette løpet gjennom flere år. I tillegg vil jeg uttrykke hvor stolt jeg er av den jobben mine medarbeidere i NSFs administrasjon har gjort med å få denne avtalen på plass. I årene som kommer vil vi ha et godt grunnlag for å videreutvikle avtalen gjennom samarbeid og evaluering, etter hvert som vi innhenter erfaring med hvordan den vil fungere i praksis.

Resultatet av forhandlingen ble sendt til alle stemmeberettigede medlemmer på uravstemning i begynnelsen av desember. Her stemte 92,8 % av medlemmene ja og 7,2 % stemte nei, og forhandlingsresultatet er med det godkjent.

Hovedinnhold i samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen regulerer både arbeidstid, arbeidsforhold og lønnsspørsmål, i tillegg til opphavsrettslige bestemmelser. Avtalen vil gjelde til den sies opp av én av partene, og lønnen reguleres årlig i tråd med rammen for lønnsoppgjøret i staten.

Lønnssystemet er basert på en fremforhandlet årslønn. Dagslønn beregnes ved å dividere årslønnen på 260. Det utbetales lønn hver måned basert på hvor mange dager det er arbeidet, dog skal ingen som står i full jobb måneden igjennom, lønnes lavere enn 21 dagsgasjer.

Det er avtalt at det skal betales overtid for arbeid utover 8 timer pr. dag, og for arbeid på fridag.

Normallønn

Lønnen er normallønn. Dette innebærer at den er gradert i forhold til hvor omfattende rollen er, men utover dette er det ikke innført noen beregning av ansiennitet. Normallønnen vil gjelde i de aller fleste tilfeller, men skuespillere som har en spesiell individuell forhandlingsstyrke, har mulighet til å forhandle seg til høyere lønn.

Videre har vi avtalt at ingen skuespillere skal tilbys lavere lønn i 2021 enn de mottok i 2020.

Her kan du lese samarbeidsavtalen i sin helhet: Samarbeidsavtale mellom NSF og Kristiansand Dyrepark AS

Har du spørsmål til avtalen?

Ta kontakt med våre juridiske rådgivere, Kirsten Vikesland Mæhle og Eirin Aavik, på e-post eller telefon.

 

Kirsten Vikesland Mæhle

E-post: kirsten@skuespillerforbund.no

Telefon: 906 34 225

 

Eirin Aavik

E-post: eirin@skuespillerforbund.no

Telefon: 984 11 310

 

 

Publisert: 18.12.2020
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 18.12.2020
Foto: Kristiansand Dyrepark AS

Andre saker

Bevar Teatervitenskap ved UiB

Norsk Skuespillerforbund er bekymret for at den foreslåtte nedbemanningen vil få store ringvirkninger for hele det Norske scenekunstfeltet.

Tillitsvalgtseminaret 2023

Helgen 7. og 8. januar var det duket for årets Tillitsvalgtseminar. Vi opplevde en helg fylt med engasjement, nysgjerrighet, gode spørsmål og fin debatt.  «Kjærlighet til kunsten på tvers av ulike organisasjonsmodeller» og «skuespillerens fysiske og psykiske helse», var de overordnede temaene for helgen. Med oss på laget lørdag hadde vi Jørgen Knudsen, Andreas Wiese […]

Ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund

Nina Tveit startet i jobben som ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund, mandag 2. januar. Ønsker du å bli litt bedre kjent med henne, og ikke har rukket å lese siste utgave av vårt medlemsblad Stikkordet, har vi klippet ut et lite utdrag her. Hvilken jobb kommer du fra? Jeg kommer fra jobben som daglig […]