NY AVTALE: Samarbeidsavtalen gjelder arbeidstakere som ansettes for å utføre skuespilleroppgaver i Kristiansand Dyrepark. Her fra Kardemomme by.

Enige om samarbeidsavtale

Norsk Skuespillerforbund og Kristiansand Dyrepark er enige om en samarbeidsavtale som regulerer lønn og arbeidsvilkår for skuespillerarbeid i parken.

 

– Vi har fått på plass et nytt viktig virkemiddel for å sikre skuespillere gode lønns- og arbeidsvilkår! sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Det er første gang vi inngår en kollektivavtale med Dyreparken, som ansetter ca. 350 profesjonelle skuespillere i sommersesongen.

– Det er nedlagt et stort og banebrytende arbeid både fra arbeidsgiverne i Kristiansand Dyrepark og fra oss i Norsk Skuespillerforbund. Å utarbeide en fullstendig ny avtale som regulerer både lønns- og arbeidsvilkår på et generelt nivå, krever både kunnskap om arbeidsrett og om de spesielle arbeidsformene i en fornøyelsespark som driver levendegjøring. Og ikke minst krever det kreativitet og diplomatiske evner. Jeg vil takke arbeidsgivers representanter for at de har bidratt 100 %, og stått i dette løpet gjennom flere år. I tillegg vil jeg uttrykke hvor stolt jeg er av den jobben mine medarbeidere i NSFs administrasjon har gjort med å få denne avtalen på plass. I årene som kommer vil vi ha et godt grunnlag for å videreutvikle avtalen gjennom samarbeid og evaluering, etter hvert som vi innhenter erfaring med hvordan den vil fungere i praksis.

Resultatet av forhandlingen ble sendt til alle stemmeberettigede medlemmer på uravstemning i begynnelsen av desember. Her stemte 92,8 % av medlemmene ja og 7,2 % stemte nei, og forhandlingsresultatet er med det godkjent.

Hovedinnhold i samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen regulerer både arbeidstid, arbeidsforhold og lønnsspørsmål, i tillegg til opphavsrettslige bestemmelser. Avtalen vil gjelde til den sies opp av én av partene, og lønnen reguleres årlig i tråd med rammen for lønnsoppgjøret i staten.

Lønnssystemet er basert på en fremforhandlet årslønn. Dagslønn beregnes ved å dividere årslønnen på 260. Det utbetales lønn hver måned basert på hvor mange dager det er arbeidet, dog skal ingen som står i full jobb måneden igjennom, lønnes lavere enn 21 dagsgasjer.

Det er avtalt at det skal betales overtid for arbeid utover 8 timer pr. dag, og for arbeid på fridag.

Normallønn

Lønnen er normallønn. Dette innebærer at den er gradert i forhold til hvor omfattende rollen er, men utover dette er det ikke innført noen beregning av ansiennitet. Normallønnen vil gjelde i de aller fleste tilfeller, men skuespillere som har en spesiell individuell forhandlingsstyrke, har mulighet til å forhandle seg til høyere lønn.

Videre har vi avtalt at ingen skuespillere skal tilbys lavere lønn i 2021 enn de mottok i 2020.

Her kan du lese samarbeidsavtalen i sin helhet: Samarbeidsavtale mellom NSF og Kristiansand Dyrepark AS

Har du spørsmål til avtalen?

Ta kontakt med våre juridiske rådgivere, Kirsten Vikesland Mæhle og Eirin Aavik, på e-post eller telefon.

 

Kirsten Vikesland Mæhle

E-post: kirsten@skuespillerforbund.no

Telefon: 906 34 225

 

Eirin Aavik

E-post: eirin@skuespillerforbund.no

Telefon: 984 11 310

 

 

Publisert: 18.12.2020
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 18.12.2020
Foto: Kristiansand Dyrepark AS

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.