Norsk Skuespillerforbund er organisert i kretser. Alle medlemmer tilhører en krets, enten regionale kretser utifra bostedsadresse, eller kretser tilknyttet teatrene.

Regionale kretser (10):

 • Nord-Norge (inkluderer Beaivváš Sámi Našunálateáhter)
 • Midt-Norge (inkluderer Turnéteatret i Trøndelag)
 • Nord-Vestlandet (inkluderer Teatret Vårt i Molde)
 • Vestlandet (inkluderer Teater Vestland og Det Vestnorske Teatret)
 • Sør-Vestlandet Rogaland (inkluderer Haugesund Teater)
 • Innlandet
 • Oslo og omegn (inkluderer Riksteatret, Unge Viken Teater og Brageteatret)
 • Telemark/Vestfold (inkluderer Teater Ibsen)
 • Østfold
 • Agder (inkluderer Kilden Teater)

Kretser tilknyttet teatre (9):

 • Nationaltheatret
 • Det Norske Teatret
 • Oslo Nye Teater
 • Rogaland Teater
 • Den Nationale Scene
 • Trøndelag Teater
 • Nordland Teater
 • Hålogaland Teater
 • Teater Innlandet

Hvordan kan jeg engasjere meg?

Som medlem kan du være med å påvirke både lokalt og sentralt. Du kan påta deg verv i et kretsstyre, stille deg til disposisjon for verv i komiteen for Statens kunstnerstipend, NSFs vederlagsfond eller forbundsstyret.

Generalforsamlingen er Norsk Skuespillerforbunds høyeste organ, og avholdes i løpet av mai hvert år. Her møtes representanter fra alle kretsene for å velge representanter til forbundsstyret og medlemmer til andre utvalg og komiteer, og for å behandle saker fra styret eller innsendte saker fra kretsene.

Norsk Skuespillerforbund oppnevner også medlemmer til ulike fond og komiteer, som Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere og andre utvalg.

Les mer: Vil du være med og bevilge midler?

Hvilken krets tilhører jeg?

Det er bostedsadressen din som bestemmer hvilken krets du tilhører, med mindre du er ansatt ved et av de største teatrene.

Hvem er tillitsvalgt i Norsk Skuespillerforbund?

De tillitsvalgte leder Norsk Skuespillerforbunds arbeid på lokalt nivå. Her finner du en oversikt over alle tillitsvalgte.