Endring av kontingent

Generalforsamlingen traff den 8. mai 2022 vedtak om at kontingentsatsene til Norsk Skuespillerforbund skulle justeres fra og med 1. januar 2023.

 

Bakgrunnen for Generalforsamlingens vedtak var at forbundets kontingentsatser i praksis har stått stille de siste 15 årene. I samme periode, 2007 – 2021, har konsumprisindeksen økt med 40,2 %, og gjennomsnittslønnen har gått opp med rundt kr 200.000.

Medlemsfordelene har blitt styrket, noe som øker utgiftene. Administrasjonen har blitt utvidet med bl.a.  to jurister som i langt høyere grad enn tidligere bistår med kontraktsforhandlinger, individuell rådgivning med mer.

Nye kontingentsatser fra 1. januar 2023

 

KontingentklasseSats pr. mnd. til og med desember 2022Ny sats pr. mnd.
fra 1. januar 2023
Sats pr. år til og med desember 2022Ny sats pr. år
fra 1. januar 2023
0 – 150 0002002802 4003 360
150 – 350 0003004203 6005 040
Over 350 0004005604 8006 720
Barn5050600600
Student Skuespiller5050600600
Student annet116,67116,6714001400
Frilanser Utland116,67163,331 4001 960
Passivt medlem116,67163,331 4001 960
Pensjonist mdl u255050600600
Pensjonist gratis0000

 

 

Generalforsamlingen besluttet også at generalforsamlingen hvert år skal ta stilling til fastsettelse av kontingent for kommende kalender- / regnskapsår.

 

Publisert: 12.10.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 13.02.2024
Foto:

Andre saker

Bli med på årets 1. mai-markering!

Nå nærmer det seg 1. mai. Dette er en viktig kampdag hvor vi har muligheten til å vise hvor sterke vi er sammen, og det er en fin anledning til å møte gode kollegaer.

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Signér oppropet; Slå ring om palestinske kunstnere

I samarbeid med Norske Dansekunstnere, kom Norsk Skuespillerforbund den 15.02.2024 med en uttalelse hvor vi solidarisk stilte oss bak kravet fra Palestinian Performing Arts Network og dets medlemsorganisasjoner, som krever umiddelbar løslatelse av urettmessig fengslede palestinske kunstnere.