Endring av kontingent

Generalforsamlingen traff den 8. mai 2022 vedtak om at kontingentsatsene til Norsk Skuespillerforbund skulle justeres fra og med 1. januar 2023.

 

Bakgrunnen for Generalforsamlingens vedtak var at forbundets kontingentsatser i praksis har stått stille de siste 15 årene. I samme periode, 2007 – 2021, har konsumprisindeksen økt med 40,2 %, og gjennomsnittslønnen har gått opp med rundt kr 200.000.

Medlemsfordelene har blitt styrket, noe som øker utgiftene. Administrasjonen har blitt utvidet med bl.a.  to jurister som i langt høyere grad enn tidligere bistår med kontraktsforhandlinger, individuell rådgivning med mer.

Nye kontingentsatser fra 1. januar 2023

 

Kontingentklasse Sats pr. mnd. til og med desember 2022 Ny sats pr. mnd.
fra 1. januar 2023
Sats pr. år til og med desember 2022 Ny sats pr. år
fra 1. januar 2023
0 – 150 000 200 280 2 400 3 360
150 – 350 000 300 420 3 600 5 040
Over 350 000 400 560 4 800 6 720
Barn 50 70 600 840
Student Skuespiller 50 70 600 840
Student annet 116,67 163,33 1 400 1 960
Frilanser Utland 116,67 163,33 1 400 1 960
Passivt medlem 116,67 163,33 1 400 1 960
Pensjonist mdl u25 50 70 600 840
Pensjonist gratis 0 0 0 0

 

 

Generalforsamlingen besluttet også at generalforsamlingen hvert år skal ta stilling til fastsettelse av kontingent for kommende kalender- / regnskapsår.

 

Publisert: 12.10.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 09.02.2023
Foto:

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.