Endring av kontingent

Generalforsamlingen traff den 8. mai 2022 vedtak om at kontingentsatsene til Norsk Skuespillerforbund skulle justeres fra og med 1. januar 2023.

 

Bakgrunnen for Generalforsamlingens vedtak var at forbundets kontingentsatser i praksis har stått stille de siste 15 årene. I samme periode, 2007 – 2021, har konsumprisindeksen økt med 40,2 %, og gjennomsnittslønnen har gått opp med rundt kr 200.000.

Medlemsfordelene har blitt styrket, noe som øker utgiftene. Administrasjonen har blitt utvidet med bl.a.  to jurister som i langt høyere grad enn tidligere bistår med kontraktsforhandlinger, individuell rådgivning med mer.

Nye kontingentsatser fra 1. januar 2023

 

KontingentklasseSats pr. mnd. til og med desember 2022Ny sats pr. mnd.
fra 1. januar 2023
Sats pr. år til og med desember 2022Ny sats pr. år
fra 1. januar 2023
0 – 150 0002002802 4003 360
150 – 350 0003004203 6005 040
Over 350 0004005604 8006 720
Barn5050600600
Student Skuespiller5050600600
Student annet116,67163,331 4001 960
Frilanser Utland116,67163,331 4001 960
Passivt medlem116,67163,331 4001 960
Pensjonist mdl u255050600600
Pensjonist gratis0000

 

 

Generalforsamlingen besluttet også at generalforsamlingen hvert år skal ta stilling til fastsettelse av kontingent for kommende kalender- / regnskapsår.

 

Publisert: 12.10.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 18.10.2022
Foto:

Andre saker

Netflix utvider samarbeidet med Norsk skuespillerforbund tilsvarende det med Norsk Filmforbund – viktige partnerskap for norsk film- og TV-bransje

Oslo, 10. november 2022 – I dag kunngjør Netflix et utvidet samarbeid med Norsk skuespillerforbund til også å omfatte film. Denne avtalen ligner filmavtalen som Norsk Filmforbund og svenske Fackförbundet Scen & Film (The Swedish Union for Performing Arts and Film) kunngjorde tidligere i år. Det nye rammeverket for film åpner for at skuespillere og […]

Pensjonsordningen på teatrene

Det sendes i disse dager ut informasjon fra institusjonsteatrene om de to parallelle pensjonsordningene som nå er opprettet. Dette er hybridpensjon og innskuddspensjon. Vi oppfordrer alle skuespillerne som jobber på institusjonsteater til å lese dokumentene nøye.