Endring av kontingent

Generalforsamlingen traff den 8. mai 2022 vedtak om at kontingentsatsene til Norsk Skuespillerforbund skulle justeres fra og med 1. januar 2023.

 

Bakgrunnen for Generalforsamlingens vedtak var at forbundets kontingentsatser i praksis har stått stille de siste 15 årene. I samme periode, 2007 – 2021, har konsumprisindeksen økt med 40,2 %, og gjennomsnittslønnen har gått opp med rundt kr 200.000.

Medlemsfordelene har blitt styrket, noe som øker utgiftene. Administrasjonen har blitt utvidet med bl.a.  to jurister som i langt høyere grad enn tidligere bistår med kontraktsforhandlinger, individuell rådgivning med mer.

Nye kontingentsatser fra 1. januar 2023

 

KontingentklasseSats pr. mnd. til og med desember 2022Ny sats pr. mnd.
fra 1. januar 2023
Sats pr. år til og med desember 2022Ny sats pr. år
fra 1. januar 2023
0 – 150 0002002802 4003 360
150 – 350 0003004203 6005 040
Over 350 0004005604 8006 720
Barn5070600840
Student Skuespiller5070600840
Student annet116,67163,331 4001 960
Frilanser Utland116,67163,331 4001 960
Passivt medlem116,67163,331 4001 960
Pensjonist mdl u255070600840
Pensjonist gratis0000

 

 

Generalforsamlingen besluttet også at generalforsamlingen hvert år skal ta stilling til fastsettelse av kontingent for kommende kalender- / regnskapsår.

 

Publisert: 12.10.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 09.02.2023
Foto:

Andre saker

Bevar Teatervitenskap ved UiB

Norsk Skuespillerforbund er bekymret for at den foreslåtte nedbemanningen vil få store ringvirkninger for hele det Norske scenekunstfeltet.

Tillitsvalgtseminaret 2023

Helgen 7. og 8. januar var det duket for årets Tillitsvalgtseminar. Vi opplevde en helg fylt med engasjement, nysgjerrighet, gode spørsmål og fin debatt.  «Kjærlighet til kunsten på tvers av ulike organisasjonsmodeller» og «skuespillerens fysiske og psykiske helse», var de overordnede temaene for helgen. Med oss på laget lørdag hadde vi Jørgen Knudsen, Andreas Wiese […]

Ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund

Nina Tveit startet i jobben som ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund, mandag 2. januar. Ønsker du å bli litt bedre kjent med henne, og ikke har rukket å lese siste utgave av vårt medlemsblad Stikkordet, har vi klippet ut et lite utdrag her. Hvilken jobb kommer du fra? Jeg kommer fra jobben som daglig […]