Digital debatt om honorarsatsene i DKS

NSFs krets Oslo og omegn ønsker velkommen til en digital debatt om honorarsatsene i DKS lørdag 16. januar. Kun for medlemmer av NSF.

 

Jobber du i Den kulturelle skolesekken som oppdragsgiver eller oppdragstaker? Eller kommer du kanskje til å jobbe der en gang i fremtiden? Krets Oslo og omegn i Norsk Skuespillerforbund inviterer deg til en digital debatt om honorarsatsene i DKS.

Tid: 16. januar 2021 kl. 13.00

Sted: Møtet foregår over Zoom (dere får tilsendt lenke til møtet på e-post og Facebook via kretsen)

For: Medlemmer av NSF

Honorarsatsen for utøvere innen DKS er regulert i rammeavtalen for DKS, men honorarsatsene praktiseres svært ulikt blant kompanier på turné i dette feltet.
Kompaniene har ulike organiseringer, ulike utgangspunkt og ulike økonomiske rammer, men DKS-honoraret fastsatt i rammeavtalen skal i utgangspunktet gjelde alle utøvere i DKS. Ofte er både oppdragsgivere og oppdragstakere medlemmer av NSF i dette tilfellet, og forbundets medlemmer sitter sånn sett på begge sider av bordet i denne saken. Kanskje sitter vi også på nøkkelen til løsningen?

Krets Oslo og omegn ønsker å se på bakgrunnen for at honorarsatsene utbetales ulikt og sammen forsøke å finne felles kjøreregler. Kretsstyret har derfor invitert et panel bestående av representanter fra ulike kompanier, Creo, DKS og NSF.

For kretsens medlemmer vil det bli mulighet til å stille spørsmål og holde innlegg. Kretsstyret ønsker ikke å rette noen pekefinger, men snarere øke bevisstheten om ulik honorarpraksis innen DKS, diskutere fordeler og ulemper ved dette og sammen kanskje finne ut hvordan vi best kan gjøre noe med denne ulike praksisen.

I forkant av debatten vil alle medlemmer av Oslo og omegn-kretsen motta en påminnelse på e-post med lenke til møtet og videre instrukser. Det blir også lagt ut en lenke i Facebook-gruppen.

Velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i NSFs krets Oslo og omegn
Martin Karelius Østensen, Hanne Gjerstad Henrichsen, Jon Vegard Hovdal, Jarl Flaaten Bjørk og Veslemøy Mørkrid

Publisert: 13.01.2021
Tekst: Krets Oslo og omegn
Sist oppdatert: 13.01.2021
Foto: Unsplash - Inner Cold Field

Andre saker

Tillitsvalgtseminaret 2023

Helgen 7. og 8. januar var det duket for årets Tillitsvalgtseminar. Vi opplevde en helg fylt med engasjement, nysgjerrighet, gode spørsmål og fin debatt.  «Kjærlighet til kunsten på tvers av ulike organisasjonsmodeller» og «skuespillerens fysiske og psykiske helse», var de overordnede temaene for helgen. Med oss på laget lørdag hadde vi Jørgen Knudsen, Andreas Wiese […]

Ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund

Nina Tveit startet i jobben som ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund, mandag 2. januar. Ønsker du å bli litt bedre kjent med henne, og ikke har rukket å lese siste utgave av vårt medlemsblad Stikkordet, har vi klippet ut et lite utdrag her. Hvilken jobb kommer du fra? Jeg kommer fra jobben som daglig […]