Digital debatt om honorarsatsene i DKS

NSFs krets Oslo og omegn ønsker velkommen til en digital debatt om honorarsatsene i DKS lørdag 16. januar. Kun for medlemmer av NSF.

 

Jobber du i Den kulturelle skolesekken som oppdragsgiver eller oppdragstaker? Eller kommer du kanskje til å jobbe der en gang i fremtiden? Krets Oslo og omegn i Norsk Skuespillerforbund inviterer deg til en digital debatt om honorarsatsene i DKS.

Tid: 16. januar 2021 kl. 13.00

Sted: Møtet foregår over Zoom (dere får tilsendt lenke til møtet på e-post og Facebook via kretsen)

For: Medlemmer av NSF

Honorarsatsen for utøvere innen DKS er regulert i rammeavtalen for DKS, men honorarsatsene praktiseres svært ulikt blant kompanier på turné i dette feltet.
Kompaniene har ulike organiseringer, ulike utgangspunkt og ulike økonomiske rammer, men DKS-honoraret fastsatt i rammeavtalen skal i utgangspunktet gjelde alle utøvere i DKS. Ofte er både oppdragsgivere og oppdragstakere medlemmer av NSF i dette tilfellet, og forbundets medlemmer sitter sånn sett på begge sider av bordet i denne saken. Kanskje sitter vi også på nøkkelen til løsningen?

Krets Oslo og omegn ønsker å se på bakgrunnen for at honorarsatsene utbetales ulikt og sammen forsøke å finne felles kjøreregler. Kretsstyret har derfor invitert et panel bestående av representanter fra ulike kompanier, Creo, DKS og NSF.

For kretsens medlemmer vil det bli mulighet til å stille spørsmål og holde innlegg. Kretsstyret ønsker ikke å rette noen pekefinger, men snarere øke bevisstheten om ulik honorarpraksis innen DKS, diskutere fordeler og ulemper ved dette og sammen kanskje finne ut hvordan vi best kan gjøre noe med denne ulike praksisen.

I forkant av debatten vil alle medlemmer av Oslo og omegn-kretsen motta en påminnelse på e-post med lenke til møtet og videre instrukser. Det blir også lagt ut en lenke i Facebook-gruppen.

Velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i NSFs krets Oslo og omegn
Martin Karelius Østensen, Hanne Gjerstad Henrichsen, Jon Vegard Hovdal, Jarl Flaaten Bjørk og Veslemøy Mørkrid

Publisert: 13.01.2021
Tekst: Krets Oslo og omegn
Sist oppdatert: 13.01.2021
Foto: Unsplash - Inner Cold Field

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.