Digital debatt om honorarsatsene i DKS

NSFs krets Oslo og omegn ønsker velkommen til en digital debatt om honorarsatsene i DKS lørdag 16. januar. Kun for medlemmer av NSF.

 

Jobber du i Den kulturelle skolesekken som oppdragsgiver eller oppdragstaker? Eller kommer du kanskje til å jobbe der en gang i fremtiden? Krets Oslo og omegn i Norsk Skuespillerforbund inviterer deg til en digital debatt om honorarsatsene i DKS.

Tid: 16. januar 2021 kl. 13.00

Sted: Møtet foregår over Zoom (dere får tilsendt lenke til møtet på e-post og Facebook via kretsen)

For: Medlemmer av NSF

Honorarsatsen for utøvere innen DKS er regulert i rammeavtalen for DKS, men honorarsatsene praktiseres svært ulikt blant kompanier på turné i dette feltet.
Kompaniene har ulike organiseringer, ulike utgangspunkt og ulike økonomiske rammer, men DKS-honoraret fastsatt i rammeavtalen skal i utgangspunktet gjelde alle utøvere i DKS. Ofte er både oppdragsgivere og oppdragstakere medlemmer av NSF i dette tilfellet, og forbundets medlemmer sitter sånn sett på begge sider av bordet i denne saken. Kanskje sitter vi også på nøkkelen til løsningen?

Krets Oslo og omegn ønsker å se på bakgrunnen for at honorarsatsene utbetales ulikt og sammen forsøke å finne felles kjøreregler. Kretsstyret har derfor invitert et panel bestående av representanter fra ulike kompanier, Creo, DKS og NSF.

For kretsens medlemmer vil det bli mulighet til å stille spørsmål og holde innlegg. Kretsstyret ønsker ikke å rette noen pekefinger, men snarere øke bevisstheten om ulik honorarpraksis innen DKS, diskutere fordeler og ulemper ved dette og sammen kanskje finne ut hvordan vi best kan gjøre noe med denne ulike praksisen.

I forkant av debatten vil alle medlemmer av Oslo og omegn-kretsen motta en påminnelse på e-post med lenke til møtet og videre instrukser. Det blir også lagt ut en lenke i Facebook-gruppen.

Velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i NSFs krets Oslo og omegn
Martin Karelius Østensen, Hanne Gjerstad Henrichsen, Jon Vegard Hovdal, Jarl Flaaten Bjørk og Veslemøy Mørkrid

Publisert: 13.01.2021
Tekst: Krets Oslo og omegn
Sist oppdatert: 13.01.2021
Foto: Unsplash - Inner Cold Field

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Heddaprisen 2023

Søndag 18. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Det settes av midler til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]