Bli med oss å slå ring rundt Oslo Nye!

Møt opp utenfor Oslo Nye Teater hovedscenen, Rosenkrantz gate 10
fredag 31. mai kl. 08.50 – 09.30.

Det er gledelig at debatten rundt Oslo Nyes fremtid engasjerer. Og det med rette. Det er med stor bekymring vi ser det politiske spillet utfolde seg, og ikke minst hvordan Oslo kommune velger å forvalte, eller misligholde, sitt eierskap.  Norsk Skuespillerforbund er bekymret for de ansatte ved Oslo Nye Teater. Både de fast ansatte og de på midlertidige kontrakter. Det er per i dag 90 fast ansatte og nærmere 300 i midlertidige stillinger. Det er med andre ord en ikke ubetydelig arbeidsplass for skuespillere og scenekunstarbeidere.

Det er uforståelig hvordan styringspartiene i kommunen kan ønske noe annet enn det som i realiteten vil bety en nedleggelse, når de halverer tilskuddene og dobler utgiftene. Det er ikke bare urimelig, det står også i grell kontrast til hvordan Hammersborgerklæringen slår fast at de skal opptre «som en trygg og forutsigbar arbeidsgiver» Det skaper en tilnærmet umulig situasjon for teateret. Når alle utgiftene øker som en konsekvens av samfunnets generelle utvikling, burde selvfølgelig bevilgningene fra kommune gjenspeile det. Saken preges av dårlig politisk arbeid og en manglende forståelse for scenekunstens verdi. Det er dog gledelig å se at opposisjonspartiene nå begynner å komme på banen. Vi håper alle innser alvoret i situasjonen, og hva vi kan stå i fare for å miste.

NSF står sammen med skuespillerne på Oslo Nye og vil gjøre det som står i vår makt for å forhindre at Oslo Nye i realiteten legges ned. Vi jobber aktivt på flere arenaer med å legge press politisk, og samarbeider med alle relevante aktører i kampen om å bevare Oslo Nye Teater.

Vi oppfordrer alle som kan til å bli med å slå ring rundt Oslo Nye for å markere  – vi er mange som ikke aksepterer at en så viktig teaterinstitusjon står i fare for å legges ned. 

Se Facebook-eventet her.

Publisert: 30.05.2024
Tekst:
Sist oppdatert: 30.05.2024
Foto:

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Heddaprisen 2023

Søndag 18. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Det settes av midler til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]