Bevar Teatervitenskap ved UiB

Norsk Skuespillerforbund er bekymret for at den foreslåtte nedbemanningen vil få store ringvirkninger for hele det Norske scenekunstfeltet.

Ledelsen ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen foreslår at to av tre vitenskapelige stillinger i teatervitenskap fjernes i løpet av 2023-25. Forslaget skal behandles i fakultetsstyret tirsdag 21. mars.

Teatervitere er kvalifiserte fagfolk som fyller mange funksjoner i scenekunstfeltet, i kunstnerisk arbeid på institusjoner og i det frie feltet som eksempelvis dramaturger, regissører, scenografer, dramatikere, skuespillere og produsenter. Teatervitere jobber som teateranmeldere, lærere, forskere, skribenter, festivalkuratorer. Teatervitere jobber i kunstforvaltningen, Kulturdirektoratet, Kulturdepartementet, organisasjoner, faglige utvalg. Mange fagfelt i Norge vil stå svakere uten teatervitere, og også internasjonalt kunstrelatert arbeid vil svekkes. En grunnleggende forståelse for dramaturgi har dessuten overføringsverdi til mange ulike samfunnsområder.

Teatervitenskap ved Universitetet i Oslo er lagt ned og nå vurderes nedbemanning ved Universitetet i Bergen. 

Uten dette fagmiljøet, og alle studentene som utdannes der, vil refleksjon omkring begrepsapparatet og samtalene omkring kunstens betydning og fellesskapet omkring våre estetiske verdier i samfunnet stå svakere i framtiden.

NSF er bekymret for scenekunstfeltets framtidige utvikling og oppfordrer Universitetet i Bergen til å revurdere forslaget.

Signer oppropet for å bevare Teatervitenskap! 

Norsk Skuespillerforbund har sendt innspillet til Dekanatet og fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen, med kopi til Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Publisert: 20.03.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 20.03.2023
Foto: NSF

Andre saker

Bli med på årets 1. mai-markering!

Nå nærmer det seg 1. mai. Dette er en viktig kampdag hvor vi har muligheten til å vise hvor sterke vi er sammen, og det er en fin anledning til å møte gode kollegaer.

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Signér oppropet; Slå ring om palestinske kunstnere

I samarbeid med Norske Dansekunstnere, kom Norsk Skuespillerforbund den 15.02.2024 med en uttalelse hvor vi solidarisk stilte oss bak kravet fra Palestinian Performing Arts Network og dets medlemsorganisasjoner, som krever umiddelbar løslatelse av urettmessig fengslede palestinske kunstnere.