Bevar Teatervitenskap ved UiB

Norsk Skuespillerforbund er bekymret for at den foreslåtte nedbemanningen vil få store ringvirkninger for hele det Norske scenekunstfeltet.

Ledelsen ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen foreslår at to av tre vitenskapelige stillinger i teatervitenskap fjernes i løpet av 2023-25. Forslaget skal behandles i fakultetsstyret tirsdag 21. mars.

Teatervitere er kvalifiserte fagfolk som fyller mange funksjoner i scenekunstfeltet, i kunstnerisk arbeid på institusjoner og i det frie feltet som eksempelvis dramaturger, regissører, scenografer, dramatikere, skuespillere og produsenter. Teatervitere jobber som teateranmeldere, lærere, forskere, skribenter, festivalkuratorer. Teatervitere jobber i kunstforvaltningen, Kulturdirektoratet, Kulturdepartementet, organisasjoner, faglige utvalg. Mange fagfelt i Norge vil stå svakere uten teatervitere, og også internasjonalt kunstrelatert arbeid vil svekkes. En grunnleggende forståelse for dramaturgi har dessuten overføringsverdi til mange ulike samfunnsområder.

Teatervitenskap ved Universitetet i Oslo er lagt ned og nå vurderes nedbemanning ved Universitetet i Bergen. 

Uten dette fagmiljøet, og alle studentene som utdannes der, vil refleksjon omkring begrepsapparatet og samtalene omkring kunstens betydning og fellesskapet omkring våre estetiske verdier i samfunnet stå svakere i framtiden.

NSF er bekymret for scenekunstfeltets framtidige utvikling og oppfordrer Universitetet i Bergen til å revurdere forslaget.

Signer oppropet for å bevare Teatervitenskap! 

Norsk Skuespillerforbund har sendt innspillet til Dekanatet og fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen, med kopi til Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Publisert: 20.03.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 20.03.2023
Foto: NSF

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]