Bevar Teatervitenskap ved UiB

Norsk Skuespillerforbund er bekymret for at den foreslåtte nedbemanningen vil få store ringvirkninger for hele det Norske scenekunstfeltet.

Ledelsen ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen foreslår at to av tre vitenskapelige stillinger i teatervitenskap fjernes i løpet av 2023-25. Forslaget skal behandles i fakultetsstyret tirsdag 21. mars.

Teatervitere er kvalifiserte fagfolk som fyller mange funksjoner i scenekunstfeltet, i kunstnerisk arbeid på institusjoner og i det frie feltet som eksempelvis dramaturger, regissører, scenografer, dramatikere, skuespillere og produsenter. Teatervitere jobber som teateranmeldere, lærere, forskere, skribenter, festivalkuratorer. Teatervitere jobber i kunstforvaltningen, Kulturdirektoratet, Kulturdepartementet, organisasjoner, faglige utvalg. Mange fagfelt i Norge vil stå svakere uten teatervitere, og også internasjonalt kunstrelatert arbeid vil svekkes. En grunnleggende forståelse for dramaturgi har dessuten overføringsverdi til mange ulike samfunnsområder.

Teatervitenskap ved Universitetet i Oslo er lagt ned og nå vurderes nedbemanning ved Universitetet i Bergen. 

Uten dette fagmiljøet, og alle studentene som utdannes der, vil refleksjon omkring begrepsapparatet og samtalene omkring kunstens betydning og fellesskapet omkring våre estetiske verdier i samfunnet stå svakere i framtiden.

NSF er bekymret for scenekunstfeltets framtidige utvikling og oppfordrer Universitetet i Bergen til å revurdere forslaget.

Signer oppropet for å bevare Teatervitenskap! 

Norsk Skuespillerforbund har sendt innspillet til Dekanatet og fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen, med kopi til Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Publisert: 20.03.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 20.03.2023
Foto: NSF

Andre saker

Heddaprisen 2024

Søndag 16. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Scenekunstkollektivet vant Frilansprisen

Scenekunstkollektivet er et ungt tverrfaglig initiativ. De skiller seg ut ved å være et fellesskapsprosjekt med det beundringsverdige tiltaket Teatergym. Juryen berømmer vinneren for deres raushet og faglige nysgjerrighet.