Bevar Teatervitenskap ved UiB

Norsk Skuespillerforbund er bekymret for at den foreslåtte nedbemanningen vil få store ringvirkninger for hele det Norske scenekunstfeltet.

Ledelsen ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen foreslår at to av tre vitenskapelige stillinger i teatervitenskap fjernes i løpet av 2023-25. Forslaget skal behandles i fakultetsstyret tirsdag 21. mars.

Teatervitere er kvalifiserte fagfolk som fyller mange funksjoner i scenekunstfeltet, i kunstnerisk arbeid på institusjoner og i det frie feltet som eksempelvis dramaturger, regissører, scenografer, dramatikere, skuespillere og produsenter. Teatervitere jobber som teateranmeldere, lærere, forskere, skribenter, festivalkuratorer. Teatervitere jobber i kunstforvaltningen, Kulturdirektoratet, Kulturdepartementet, organisasjoner, faglige utvalg. Mange fagfelt i Norge vil stå svakere uten teatervitere, og også internasjonalt kunstrelatert arbeid vil svekkes. En grunnleggende forståelse for dramaturgi har dessuten overføringsverdi til mange ulike samfunnsområder.

Teatervitenskap ved Universitetet i Oslo er lagt ned og nå vurderes nedbemanning ved Universitetet i Bergen. 

Uten dette fagmiljøet, og alle studentene som utdannes der, vil refleksjon omkring begrepsapparatet og samtalene omkring kunstens betydning og fellesskapet omkring våre estetiske verdier i samfunnet stå svakere i framtiden.

NSF er bekymret for scenekunstfeltets framtidige utvikling og oppfordrer Universitetet i Bergen til å revurdere forslaget.

Signer oppropet for å bevare Teatervitenskap! 

Norsk Skuespillerforbund har sendt innspillet til Dekanatet og fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen, med kopi til Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Publisert: 20.03.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 20.03.2023
Foto: NSF

Andre saker

The World Expression Forum

Fungerende forbundsleder i NSF, Anne Kokkinn, var til stede da The World Expression Forum (WEXFO) møttes på Lillehammer for å diskutere ytringsfrihet.