Norsk Skuespillerforbund er medlem av forvaltningsorganisasjonen Norwaco som er en kollektiv forvaltningsorganisasjon – det vil si at de masseklarerer rettigheter på vegne av sine medlemsorganisasjoner.

Vi mottar rettighetsmidler fra Norwaco for blant annet TV-distribusjon, NRK Arkiv og Privatkopiering.

 

  • TV-distribusjon

Rettigheter til tredjeparts distribusjon (for eksempel kabelselskaper) av TV- og radiosendinger i Norge og i utlandet.

  • NRK Arkiv 

Rettigheter for NRKs rett til å publisere egenproduksjoner produsert før 1997.

  • Privatkopiering

Rettighet som gjør at privatperson lovlig kan kopiere åndsverk og annet beskyttet materiale som film, TV-innhold og lydbøker til privat bruk. Den økonomiske kompensasjon er en årlig bevilgning i statsbudsjettet.

I tillegg mottar og viderefordeler Norsk Skuespillerforbund:

 

  • Royalties i overenskomsten   

Med royalty menes en andel av produsentens overskudd fra kommersiell utnyttelse. Andelen vi mottar samt definisjonen av produsentens overskudd, kan være noe forskjellig i de ulike overenskomstene.

  • Rettighetsvederlag i direkte avtaler 

Direkte avtaler med produsenter, kringkastere og strømmeplattformer mv. om klarering av rettigheter som ikke klareres gjennom Norwaco, tariffavtaler eller rammeavtaler.