Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

TV-drama (utenfor NRK)

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i dramatiske TV-produksjoner. Oppdaterte satser med virkning fra 1. september 2019.

Avtalen ble inngått 12. oktober 2015. 

Dokumenter:
 

Satser:

 

NB! I tillegg til avtalt lønn skal det,  ifølge tariffavtalens pkt. 8.1, betales et tillegg på 54 % i tilgjengeliggjøringsvederlag. 

 

Kontakt forbundet om du er i tvil.

 

Til avtalens punkt 5.1: Grunnlønn (før påslaget på 54 %)


Lønnen skal være minimum:

kr. 529 469,- pr. år
kr. 52 946,- pr. mnd.
kr. 5 294,- pr. dag fra 1-3 dager
kr. 3 780,- pr. dag for engasjement som varer 4 dager eller mer
Timelønn utgjør 1/8 av det avtalte dagshonoraret

Skuespillere over 18 år uten utdanning og/eller erfaring har følgende minimumssatser:

kr. 343 811,- pr. år
kr. 27 504,- pr. mnd.
kr. 2 338,- pr. dag fra 1-3 dager
kr. 1 734,- pr. dag for engasjement som varer 4 dager eller mer
Timelønn utgjør 1/8 av det avtalte dagshonoraret

Til avtalens punkt 5.6: Vederlag for tilrådighetsstillelse (før påslaget på 54 %)

Vederlag for tilrådighetsstillelse skal minimum være kr 30 066,- pr. måned.

I tillegg skal det minimum betales kr 1 504,- pr. arbeidsdag.

Til avtalens punkt 5.7: Samlet lønn for en rolle (før påslaget på 54 %)

Lønnen skal være minimum:

kr 66 144,- pr. måned
kr 6 615,- pr. dag

Til avtalens punkt 5.4: Vederlag for særlige arbeidsoppgaver

Leseprøver:
kr. 683,- pr. time

Kostyme- og sminkeprøver:
kr. 444,- pr. time

Prøvefilming (ikke 1. gangs audition):
kr. 1 907,- for inntil fire timer
kr. 3 654,- for 4 til 8 timer

Ettersynkronisering:
kr. 677,- pr. time

Reisedager og mellomdager

For reisedager og mellomdager som krever overnatting, skal skuespilleren ha 50% av avtalt dagsats.