Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Enighet i årets lønnsoppgjør

Enighet i årets lønnsoppgjør

Norsk Skuespillerforbund og Spekter er kommet til enighet i årets lønnsoppgjør på teaterområdet.

I 2019 har det vært mellomoppgjør. Det vil si at partene bare forhandler om lønnsregulering, i motsetning til i et hovedoppgjør der det både forhandles om lønn og bestemmelser i overenskomsten.

Norsk Skuespillerforbunds forhandlingsutvalg har bestått av Per Emil Grimstad, Anne E. Kokkinn, Mariann Hole og forbundsleder Knut Alfsen, som ledet utvalget. Generalsekretær Anders Bredmose og juridisk konsulent Brynhild M. Ystgaard fra administrasjonen har bistått forhandlingsutvalget.

Partene innledet forhandlingsmøtene i slutten av april.

– Årets mellomoppgjør på teatersektoren ble mer komplisert enn vi forutså. Staten pålegger alle offentlige virksomheter å spare penger ved å redusere byråkrati og effektivisere driften gjennom ABE-reformen. Nå hevdet teatrene at de ikke hadde mer å spare på dette, og derfor ville de ikke gi sine ansatte samme lønnsøkningen som frontfagene i industrien fikk. Dette kunne vi ikke akseptere, sier Knut Alfsen.

Etter forhandlingsmøtet torsdag 16. mai, ble NSF og Spekter imidlertid enige om at alle trinn på A-regulativet økes med 13 400 kroner. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2019. Partene ble også enige om å opprette et nytt trinn på lønnsstigen for de med minst 15 års ansiennitet, slik at denne gruppen i tillegg stiger med henholdsvis 7 142 kroner for fast ansatte og åremålsansatte og 7 510 kr for de som er ansatt på stykkekontrakt.

– Vi kom heldigvis til enighet i fase tre av forhandlingene. Vi er fornøyd med at skuespillere som har over 15 års ansiennitet går opp et lønnstrinn, og at alle skuespillere får et kronetillegg, samt at rammen for vårt oppgjør er den samme som for andre lønnstakere, sier Alfsen.

Regulerte lønnssatser finner du her