Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Fri scenekunstproduksjon

Medvirkning i fri scenekunstproduksjon.

Tariffavtalen mellom Spekter og NSF er veiledende, jfr. bransjeavtale med Danse- og teatersentrum. Under finner du standardkontrakter til bruk på det frie feltet:

Veiledende utregning til bruk i det frie feltet:

For utarbeidelse av produksjonsbudsjett til prosjektsøknader, bruk satser for stykkekontrakt i tariffavtalen mellom Spekter og NSF.
Følgende utregning kan brukes:
Dagslønn = årslønn etter ansiennitet / 229*

(*antall arbeidsdager per år)

Verktøy: