Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Reklamefilmavtalen

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om produksjon og tilgjengeliggjøring av reklamefilm.

Avtalen ble inngått juni 2012. Overenskomsten bruker minimumssatser som deles inn i arbeidsvederlag for medvirkning i  reklamefilm (Grunnlønn), og vederlag for tilgjengeliggjøring av reklamefilmen (Tilgjengeliggjøringsvederlag). 

Dokumenter:
 


Satser:
 

4.  Vederlag, feriepenger og forsikring
 

4.1.  Vederlagenes inndeling

Vederlag til skuespilleren i henhold til denne Overenskomsten deles inn i arbeidsvederlag for medvirkning i  reklamefilm (Grunnlønn), og vederlag for tilgjengeliggjøring av reklamefilmen for allmennheten  (Tilgjengeliggjøringsvederlag). 

Grunnlønn skal alltid avregnes for hele dager. Grunnlønnen er uavhengig av hvor mange reklamefilmer som innspilles per arbeidsdag for ett byrå/én annonsør.

Grunnlønnen inkluderer én dag med lese- kostyme- og sminkeprøver i de tilfeller dette er aktuelt, samt etterarbeid i rimelig omfang.

4.2. Minimumsnivåer for vederlag

Grunnlønn er  brutto kr 5 000 per arbeidsdag.

Tilgjengeliggjøringsvederlag fremgår av Vedlegg 1.

4.3.  Feriepenger

Ferielovens bestemmelser kommer til anvendelse på de midlertidige arbeidsforhold som reguleres av denne Overenskomsten. Det ytes feriepenger av Grunnlønn og eventuelle tillegg som er arbeidsvederlag, jfr. Ferieloven § 10 (1).

4.4.  Ulykkesforsikring

Skuespilleren skal være forsikret i henhold til Lov om Yrkesskadeforsikring.

5.  Regulering av Grunnlønnen

Grunnlønnsnivået skal reguleres hvert år i samsvar med det årlige lønnsoppgjøret i staten. Justeringen gjøres gjeldende fra 1. mai hvert år.

6.  Betaling

Utbetaling av Grunnlønn til skuespilleren skal senest foretas innen 21 dager etter skuespillerens siste opptaksdag.

Utbetaling av Tilgjengeliggjøringsvederlag forutsetter at reklamefilmen faktisk tilgjengeliggjøres for allmennheten. Utbetaling av slikt vederlag skal senest foretas innen tidspunktet for første tilgjengeliggjøring av reklamefilmen for allmennheten gjennom hvert enkelt avtalte tilgjengeliggjøringsmedium, jfr. Vedlegg 1.

 

VEDLEGG 1:
MINIMUMSVEDERLAG FOR TILGJENGELIGGJØRING

De Tilgjengeliggjøringsvederlag som fremkommer av dette Vedlegg 1 gjelder tilgjengeliggjøring av én reklamefilm inkludert kortversjoner. Ved tilgjengeliggjøring av flere reklamefilmer skal Tilgjengeliggjøringsvederlaget fremforhandles individuelt mellom partene.

Medium

Tid (antall år)

Minimum for tilgjengeliggjøring

TV 1 10 000
Kino 1 10 000
Pr. etterfølgende år på TV eller kino   10 000
TV og kino 1 17 500
Pr. etterfølgende år   17 500
TV/kino Sverige, Danmark, Finland pr. land pr. år 1 5 000
TV/kino England, Tyskland, USA, pr. land pr. år 1 5 000
Resten av verden   Forhandling
Fotos, stills, etc. Norge pr. år 1 5 000
Internettsider rettet mot norske forbrukere (unntatt tilgjengeliggjøring fra kundens egne internettsider) 1 10 000
Internettsider rettet mot utenlandske forbrukere (unntatt tilgjengeliggjøring fra kundens egne internettsider) 1 10 000
CD-rom Norge   Forhandling

Videovisning pr. år:

  • Stasjoner
  • Flyplasser/fly
  • Taxi
  • Mobiltelefon
1 Min. 5 000 pr. område
Storskjerm Norge   Forhandling