Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Utviklingsarbeid ved Norsk Filminstitutt

Tariffavtale mellom Norsk Filminstitutt og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i forbindelse med kunstnerisk utviklingsarbeid.

Avtalen ble inngått 21. oktober 2009.

Dokumenter:
 

Satser:


4. Honorar

Skuespiller honoreres med kr 1.500 pr. dag. Beløpet er skattepliktig og utbetales av Norsk filminstitutt. Det utbetales ikke feriepenger. Denne avtalen innebærer ingen obligatorisk yrkesskadeforsikring – den enkelte skuespiller må eventuelt selv stå ansvarlig for å tegne en slik forsikring.