Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Filmavtalen

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i spillefilm. Oppdaterte satser med virkning fra 1. september 2019.

Avtalen ble inngått 8. mai 2007, revidert per 21. desember 2010, og gjelder for skuespillere som medvirker i produksjon av lang- eller novellefilm.

Dokumenter:
 

Satser:
 

Til avtalens punkt 5.1. Minstelønnssatser

1. LØNN FOR MEDVIRKNING

Lønn for medvirkning skal fastsettes i forhold til filmerfaring, rollens vanskelighetsgrad, art og øvrige faktorer.

Minstelønn:
kr. 6 054 pr. dag


Større roller – samlet lønn (punkt 5.4 i tariffavtalen)
For større roller kan det gjøres avtale om samlet lønn.
Avtale om samlet lønn (totalavtale) skal ikke være lavere enn:
kr. 9 010 pr. dag

2. DUBBING/ETTERSYNKRONISERING

Ettersynkronisering betales med 50% av avtalt dagsats.

Halve dager kan avtales ved ettersynkronisering. Skuespiller som har inngått kontrakt om en samlet lønn, hvor ettersynkronisering ikke er inkludert i lønnen, skal også betales med 50% av utregnet dagsats.

3. SMINKE, KOSTYME, LESEPRØVER OG PRØVEFILMING

Kostyme- og sminkeprøver:
kr. 443,- pr. time

Leseprøver:
kr. 713,- pr. time

Prøvefilming (ikke 1. gangs auditions):
inntil 4 timer: kr. 1 901,-
4 til 8 timer: kr. 4 505,-