Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Den kulturelle skolesekken

Rammeavtalen gjelder kunstnere som jobber for fylkeskommuner innen Den kulturelle skolesekken. Avtalen er inngått mellom Kunstnernettverket og Akershus fylkeskommune og gjelder fra 1. august 2015.

Som største fylke i skolesekkordningen er Akershus fylkeskommune en av landets største arbeidsgivere på kunst- og kulturfeltet. Dette er et ansvar fylkeskommunen er seg svært bevisst, og det er på bakgrunn av dette Akershus har ført forhandlinger med Kunstnernettverket, som består av kunstnerorganisasjoner innen fagfeltene scenekunst, film, litteratur, visuell kunst og musikk. 

I tillegg til Akershus fylke, har også Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland sluttet seg til avtalen. Skuespillerforbundet anbefaler inntil videre alle medlemmer å bruke denne avtalen som veiledende i arbeid for andre fylker.
Fra og med 2016 har Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) tatt over det overordnede ansvaret for DKS.

Satser og avtalebestemmelser

Vær obs på at det er ulike vilkår for lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende, som selv må dekke sosiale utgifter, forsikring etc. 

Arbeidstakere skal lønnes med kr. 3.035,- pr. formidlingsdag, gjeldende fra 01.08.2017. 
Oppdragstaker honoreres med kr. 3.899,- pr. formidlingsdag, gjeldende fra 01.08.2017. 

I tillegg kommer lønn for reisedager, forberedelse, samt dekning av produksjonskostnader, forsikring, m.m. 

Last ned: Avtale om kunstnerisk arbeid innen Den kulturelle skolesekken - lønnsmottakere

 

Last ned: Avtale om kunstnerisk arbeid innen Den kulturelle skolesekken - næringsdrivende