Har du jobbet på en film- eller TV-produksjon og mottatt kontrakter du ikke har forstått innholdet av? Lurer du på hvordan avtaleverket på dette feltet egentlig fungerer, og hva du har krav på? Hva betyr det for eksempel om produsenten er medlem av Virke Produsentforeningen?

14. september kl. 09.00-10.00, arrangerer vi et digitalt morgenmøte der NSFs jurist Eirin Aavik forklarer avtaleverket som regulerer film- og TV-produksjoner.

NSF får stadig henvendelser fra medlemmer som er usikre på hvilken lønn de har krav på, hvilke rettigheter de selger og hvordan konseptet «reise- og ventedager» egentlig fungerer. Bli med på morgenmøte for en kort intro til feltet, og få muligheten til å stille spørsmålene du brenner inne med!

 

Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/88921196203

Passcode: 646678