I mai møtte Norsk Skuespillerforbund i København byrett der vi bisto tre av våre medlemmer som var stevnet for retten av sin agent Panorama Agency.

(mer…)