Årets generalforsamling gjennomført på post-korona-vis

Norsk Skuespillerforbund avholdt årets generalforsamling søndag 8. mai, med kretsrepresentanter deltagende fra hele landet – både fysisk og digitalt. Flere viktige saker ble behandlet og det ble valgt nye representanter til forbundsstyret, valgkomiteen, NSFs vederlagsfond og komiteen for Statens kunstnerstipend.

 

Generalforsamlingen er Norsk Skuespillerforbunds høyeste myndighet, og ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned. På møtet samles representanter fra alle kretsene i forbundet, i tillegg til forbundsstyret og administrasjonen, for å behandle fjorårets regnskap og årsmelding, neste års budsjett og de innkomne sakene fra kretsene, samt utnevne nye æresmedlemmer og velge representanter til forbundsstyret, valgkomiteen, NSFs vederlagsfond og komiteen for Statens kunstnerstipend.

Etter to år med hel-digitale generalforsamlinger, kunne vi i år samles fysisk igjen i Norsk Skuespillerforbunds lokaler uten strenge restriksjoner og smittevernhensyn. Det var godt å endelig kunne treffe igjen medlemmer fra hele landet og føle på engasjementet som oppsto i salen.

 

Både digital og fysisk deltagelse

Nytt av året var at det i tillegg til fysisk deltagelse, også var lagt opp til at kretsrepresentantene kunne delta digitalt på møtet. Formålet med dette var å tilby et klimavennlig alternativ som ville kreve mindre logistikk og forhåpentligvis gjøre det enklere for flere kretsrepresentanter å delta, særlig for de som kom langveis fra. De digitale møtedeltagerne hadde samme rettigheter og plikter som de øvrige deltagerne, og det ble tilrettelagt slik at de kunne delta aktivt i debatter og diskusjoner, og kunne avgi sin stemme ved alle avstemninger. For å sikre at dette ble et fullgodt alternativ, var det engasjert en teknisk produsent (Nifti AS) som sto for en flerkamera-produksjon av møtet som ble strømmet til Zoom.

I etterkant har vi mottatt flere gode tilbakemeldinger på denne hybrid-løsningen. Blant annet lyder tilbakemeldingen fra kretsrepresentant og medlem av styret i krets Oslo og omegn, Jon Vegard Hovdal, som selv var på reise og ikke kunne delta fysisk på møtet:

Jeg synes det fungerte eksepsjonelt bra med digitalt alternativ for generalforsamlingen! God lyd, tydelige rammer, bra med pauser og godt gjennomført! Det er et kjempeviktig og bra tilbud for de av oss som ikke kan være med fysisk fordi man for eksempel er på reise eller turné, eller for de som ikke bor i Oslo. 

Alt klart i Prøvesalen for å ta imot både fysiske og digitale deltagere på generalforsamlingen.

 

Vedtektsendringer og forslag om økning av kontingentsatser vedtatt av generalforsamlingen

Flere viktige saker ble behandlet på møtet den 8. mai, og generalforsamlingen vedtok blant annet flere vedtektsendringer og en økning av forbundets kontingentsatser fra 1. januar 2023. Innkomne saker fra kretsene og Norsk Skuespillerforbunds handlingsplan for 2022-2026 ble også behandlet, og budsjettet for 2022, samt årsmeldingen og regnskapet for 2021, ble godkjent.

De oppdaterte vedtektene kan leses her.

 

Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge

Årets valgkomité har bestått av Kim Haugen, Birgitte Victoria Svendsen og Jarl Flaaten Bjørk, hvorav sistnevnte har ledet komiteens arbeid. Det var også Jarl som presenterte innstillingen under årets generalforsamling, og som forklarte kort om komitéarbeidet og om hvordan komiteen i sine vurderinger har forsøkt ivareta spredning med tanke på kjønn, alder og geografi, i tillegg til representantenes ulike bakgrunner.

Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge og samtlige innstilte representanter ble valgt ved akklamasjon.

Paul-Ottar Haga takket for seg etter å ha sittet som styremedlem i seks år, det samme gjorde Iselin Shumba som hadde sittet siden 2020. To nye medlemmer ble dermed valgt inn i Norsk Skuespillerforbunds styre for 2022-2023: Julie Støp Husby og Modou Bah.

 

Dette er Norsk Skuespillerforbunds nye styre:
 • Knut Alfsen, ikke på valg
 • Anne E. Kokkinn, ikke på valg
 • Helga Guren, gjenvalgt for to år
 • Julie Støp Husby, ny for to år
 • Modou Bah, ny for to år
 • Kristoffer Sagmo Aalberg, ikke på valg
 • Raymond Corrado Knutsen, ikke på valg
Vararepresentanter til NSFs styre:
 • Madeleine B. Nilsen, ikke på valg
 • Gro Ann Uthaug, gjenvalgt for to år
 • Per Christian Ellefsen, ny for to år
 • Line Starheimsæter, ikke på valg
 • Ingvild H. Bygdnes, ikke på valg

 

Andre representanter valgt på generalforsamlingen:

Valgkomiteen:
 • Idun Vik, ny for to år
 • Paul-Ottar Haga, ny for ett år
 • Kim Haugen, ikke på valg
Vararepresentant valgkomiteen:
 • Janne Heltberg, ny for ett år

 

Komité for Statens kunstnerstipend:
 • Katrine M.E. Strøm, repr. Nord-Norge, ny for to år
 • Kari Wist Holmen, repr. Midt-Norge, ikke på valg
 • Marina Popovic, Østlandet, ny for to år
 • Ellen Bendu, repr. Østlandet, ny for to år
 • Kjersti Elvik, Vestlandet, ny for to år
Vararepresentanter:
 • Bernt Bjørn, repr. Nord-Norge, ikke på valg
 • Nanna Elisabeth Berntsen, Midt-Norge, gjenvalgt for to år
 • Solveig Laland Mohn, repr. Østlandet, ikke på valg
 • Ulla Marie Broch, repr. Østlandet, gjenvalgt for to år
 • Jan Neal Holden, Vestlandet, ny for to år
 • Per Magnus Barlaug (ekstra vara)
 • Stig Krogstad (ekstra vara)

 

Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond:
 • Thorbjørn Harr, ikke på valg
 • Silje Breivik, gjenvalgt for to år
 • Knut Alfsen, ikke på valg
 • Ane Dahl Torp, ny for to år
 • Maria Bock, ikke på valg

 

Publisert: 02.06.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 02.06.2022
Foto: Marianne Roland

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.