Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Tre kunstnere ansettes i Skuespiller- og danseralliansen

Skuespiller- og danseralliansen ansetter to dansere og én skuespiller etter søknadsrunden tidligere i vår.

Alliansen er en arbeidsgiver som tilrettelegger for at frilans kunstnere kan utvikle bærekraftige kunstnerkarrierer uten faste ansettelser. Kunstnerne har Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver i periodene mellom kunstneriske engasjementer.

Alliansens nye ansatte

Danserne Julie Drønen Ekornes fra Halden, Matias Rønningen fra Namsos og skuespiller Huy Le Vo fra Nedre Eiker, er ansatt i Skuespiller- og danseralliansen fra 1. mai i år.

De tre kunstnerne har arbeidet i det prosjektbaserte sceniske kunstfeltet og ved offentlige teatre. Danseren Julie Drønen Ekornes har arbeidet mye hos Panta Rei Danseteater, Molitrix scenekunst og Regionteater Väst. Matias Rønningen, danser har jobbet hos Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, Dans i Nord-Trøndelag, Fieldworks og Panta Rei Danseteater i tillegg til Nasjonalballetten. Skuespilleren Huy Le Vo har vært knyttet til bl.a. Hålogaland teater, Brageteatret, Riksteatret og Den Nationale Scene, samt frie grupper som Winter Guests, Ymist, Imploding Fictions og koreograf Hege Haagenrud.

-I vårt første år som permanent virksomhet har vi hatt stor pågang av søkere. 139 skuespillere og dansere har søkt ansettelse i år, mot 105 i fjor. Intensjonen var å ansette to kunstnere fra 1. mai, det er derfor svært gledelig at vi kan tilby tre kunstnere ansettelse nå, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

 

Arbeidsmarked preget av midlertidige engasjementer

På scenekunst-, TV- og filmområdet er kortvarige midlertidige ansettelser hovedregelen for kunstnere. I et slikt arbeidsliv fungerer Skuespiller- og danseralliansen som en sikring for kontinuitet i kunstneryrkene. Samtidig stilles det krav, kunstnerne må arbeide mye hos andre arbeidsgivere, for å opprettholde ansettelsen i Alliansen.


– Arbeidssituasjon for dansere og skuespillere er svært ulik hvordan den generelle arbeidsstokken i Norge arbeider.  For dansere finnes knapt faste- eller åremålsstillinger, og det har vært en nedgang i faste stillinger for skuespillere over år. Det er ikke uvanlig å bli engasjert for noen få timer én dag, eller å ha korte og oppdelte kontrakter. Ansettelsen i Alliansen skal bidra til at frilans kunstnere kan utvikle sine karrierer i periodene mellom de korte kunstneriske jobbene og slik bygge bærekraftige kunstnerkarrierer, forklarer Johannessen.

 

Videreført og styrket av Solberg-regjeringen

I Kulturminister Torhild Widveys budsjett for 2016 ble Skuespiller- og danseralliansen fremhevet som en viktig kunstnerpolitisk satsing. Alliansen ble videreført etter en 3-årig prøveperiode og styrket med 1,6 millioner kroner. Widvey la blant annet utredningen om kunstnerøkonomi "Kunstens autonomi, kunstens økonomi" og Kulturdepartementets evaluering av Alliansen til grunn for den videre satsingen.

-Det er positivt at vi allerede i det første året etter prøveperioden kan ansette nye kunstnere. Nå omfattes 15 dansere og 15 skuespillere av denne unike ordningen som bidrar til kontinuitet og videreutvikling av talent og kunstnerskap, sier Tone Øvrebø Johannessen.