Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Tilskudd fra insentivordningen til sju prosjekter

Sju av søkerne til insentivordningen for film- og serieproduksjoner har i dag fått tilbud om tilskudd. Årets første insentivtildelinger viser at ordningen tiltrekker seg store internasjonale produksjoner som vil legge hele eller deler av opptakene sine til Norge. Både spillefilmer og norske og internasjonale dramaserier er denne gangen blant mottakerne.

Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk Filminstitutt og har en ramme på 56 millioner kroner for 2017.

Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der film og serieproduksjoner med bred internasjonal distribusjon kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 % av godkjente kostnader i Norge, det vil si at tilskuddsrammen er på 25%. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.
 
Ved søknadsfristens utløp 26. januar 2017 hadde Norsk filminstitutt (NFI) mottatt åtte søknader. En av søknadene ble trukket. Norsk filminstitutt behandlet sju kvalifiserte søknader og ga i dag sju tilbud om tilskudd. Alle prosjektene får tilbud om full tilskuddsramme.  Totalt budsjetterte kostnader i Norge for prosjektene er på 183 millioner kroner.

Norsk filminstitutt har i sitt vedtaksmøte 8. februar vedtatt å tilby tilskudd til:

1. The Snowman, restopptak

Synopsis: En norsk kriminaletterforsker med en broket fortid jakter på en sadistisk massemorder. Han får hjelp av en kvinnelig etterforsker som har en mer personlig forbindelse til saken enn han er klar over.
Type prosjekt: Spillefilm (restopptak)
Søker: Working Title Films v/ Sarah-Jane Wright
Regissør: Tomas Alfredson
Manuskript: Matthew Carnahan.
Tilbudt tilskuddsramme: 10,6 millioner kroner
Tidligere tilskudd til samme prosjekt: 33,3 millioner kroner

2. The Postcard Killings

Synopsis: En politietterforsker i New York undersøker drapet på sin nygifte datter, og oppdager en rekke liknende drap over hele Europa, der det med hvert drap følger et postkort.
Type prosjekt: Spillefilm
Søker: Postcards Kanon Ltd v/Miriam Segal
Regissør: Janusz Kaminski
Manuskript: Andrew Stern
Tilbudt tilskuddsramme: 5,65 millioner kroner

3. Grenseland

Synopsis:  En politimann blir tilfeldig dratt inn i etterforskingen av et selvmord på hjemstedet som han raskt skjønner er et mord. Da blir han stående overfor et dilemma som tvinger ham inn i gråsonen mellom rett og galt.
Type prosjekt: Dramaserie 8 x 45 min
Søker: Monster Scripted AS v/Håkon Briseid
Regissør: Gunnar Vikene/Bård Fjulsrud
Manuskript: Meghan Gallagher
Tilbudt tilskuddsramme: 17,5 millioner kroner

4. Viking Skool

Synopsis: Bli med Olaf og hans to venner når de prøver å lære å bli vikinger. Farer og eventyr venter rundt hver sving.
Type prosjekt: Animert dramaserie for barn
Søker: Cartoon Saloon v/Paul Young
Regissør: Maurice Joyce
Serieskapere: Gisle Normann Melhus og Frederick Howard
Tilbudt tilskuddsramme: 4,05 millioner kroner

5. Shetland 4

Synopsis: Thomas Malone fra Shetland får omgjort en mord-dom mot seg etter 23 år. Hans løslatelse skjer samtidig med at journalisten Sally McCann blir drept. Perez må etterforske begge sakene, og dette fører ham til Norge.
Type prosjekt: Dramaserie 6 x 58 min
Søker: ITV Studios Limited v/ Kate Bartlett
Regissør: Lee Haven Jones
Manuskript: David Kane/Louise Ironside/Paul Louge
Tilbudt tilskuddsramme: 1,25 millioner kroner

6. The Bird Catcher

Synopsis: Jødiske Esther må flykte etter at hennes far blir arrestert av tyskerne. Under flukten blir moren drept og Esther søker tilflukt på en gård. Utkledd som gutt må hun overleve blant tyskerne på gården.
Type prosjekt: Spillefilm
Søker: Cuckoo Lane No.5 Ltd v/ Leon Clarance
Regissør: Ross Clarke
Manuskript: Trond Morten K. Venaasen
Tilbudt tilskuddsramme: 6,625 millioner kroner

7. Lost in Norway

Synopsis: Zhang reiser til Norge og møter Samuel, en bitter og fordomsfull mann som har mistet kona si og kontakten med datteren. Gjennom motvillig kontakt hjelper Zhang ham med å finne tilbake til sin familie.
Type prosjekt: Spillefilm
Søker: Chinese Culture Media Co. Ltd v/ He Wei
Regissør: Yi Hong Bo
Manuskript: Sun Ye Xiao
Tilbudt tilskuddsramme: 3,5 millioner kroner

Samlet beløp tilbudt produksjonene: 49,175 millioner kroner

Tilskuddsrammen er basert på godkjente kostnader i søkernes budsjett for produksjonen i Norge.  Det endelige tilskuddet vil først bli kalkulert og utbetalt når produksjonen i Norge er avsluttet og det endelige regnskapet er godkjent.

Ordningens formål er lagt til grunn for vurderingen av søknadene. I vurderingen av - og rangeringen mellom søkere har NFI lagt vekt på produksjonenes internasjonale potensial- og størrelse, i hvilken grad prosjektet vil bidra til en reell økning i produksjonsaktiviteten i Norge og hvorvidt den norske budsjettandelen vil styrke den norske filmbransjen ved å skape vekst, økt erfaring og kunnskap.

Stor interesse for ordningen

– Med doblingen i antall søknader fra forrige runde, opplever vi at interessen for insentivordningen er høy blant seriøse internasjonale og norske produsenter, noe som bekreftes av kvaliteten på søknadene. Det er også gledelig at både spillefilmer, dramaserier og animasjoner nå får tilbud om tilskudd i ordningen, og at et stort norsk prosjekt er blant dem, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold ved Norsk filminstitutt.  

Hun forteller at alle produksjonene som får tilbud om tilskudd har en svært høy sannsynlighet for å bli satt i produksjon i Norge, og at alle de sju produksjonene har planlagt produksjonsstart før september.

– Vi åpner opp for en ny runde tildelinger i 2017, og gjenstående midler vil bli lyst ut med ny søknadsfrist 14. september, sier Stine Helgeland. Den endelige rammen for denne potten vil bli bekreftet når regnskapet for 2016 er klart.