Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Tildelinger fra Norsk kulturråd

Kulturrådet har delt ut 13,9 millioner kroner til 21 prosjekter innen fri scenekunst teater.

142 søknader kom inn til ordningen for teater med en samlet søknadssum på 67,8 millioner kroner. Til ordningen for dans kom det inn 65 søknader med en samlet søknadssum på 35,1 millioner kroner. Av disse ble 19 prosjekter tildelt tilsammen 11,4 millioner.

 

Nye stemmer og framvoksende kunstnerskap er framtredende i vårens tildeling. Det arbeides med prosjekter innenfor et bredt spekter av tilnærminger og uttrykksformer.

- Mange søkere som ikke har mottatt støtte tidligere får nå prøve seg. Det er viktig for Kulturrådet å finne frem til nye stemmer i norsk scenekunst, sier Iren Reppen, rådsmedlem og leder for Faglig utvalg for teater.

nye og erfarne stemmer

Blant de nyere stemmene som får støtte i denne tildelingsrunden finner vi bl.a. figurteaterkunstner Yngvild Aspeli som får 300 000 kroner til «Aske», en visuell iscenesettelse inspirert av romanen «Før jeg brenner ned» av Gaute Heivoll. Prosjektet undersøker den usynlige grensen mellom normalitet og galskap.

Mer etablerte Ingvild Holm og Trine Falch er tildelt 680 000 kroner til et formmessig lekent og tematisk sett betimelig prosjekt som pirker bort i ytringsfrihet og så vel næringslivets som kulturlivets interesser i Kina. Med sin mangeårige bakgrunn fra performance- og teaterkollektivet Baktruppen samt egne prosjekter, er Holm og Falch betydningsfulle stemmer i scenekunsten.

FLERÅRIG PROSJEKTSTØTTE

Flerårig prosjektstøtte tildeles Lisa Lie/PONR (teater) og Siri og Snelles produksjoner (dans).  Lie er en markant scenekunstner og scenetekstforfatter som har etablert arbeidsplattformen PONR. Hun tildeles til sammen 2,5 millioner kroner til tre prosjekter inspirert av ritualer, overtro og kulturhistorie.

Siri Jøntvedt og Snelle Hall har arbeidet sammen i over 20 år. De er kjent for et fysisk og performativt uttrykk der egne livserfaringer binder forestillingene sammen og driver kunstnerskapet videre. De får til sammen 2,56 millioner kroner til to prosjekter som tar tak i sentrale strømninger i kunstnerskapet knyttet til kjønn og identitet.

- Søknadene til ordningene for fri scenekunst viser et voksende spenn i prosjektkonstellasjoner og kunstnerskap. Mange kunstnere og konstellasjoner har et mangeårig og kontinuerlig kunstnerisk virke. Samtidig markerer nye stemmer og samarbeid seg i feltet. Det skaper en dynamikk og en dybde i den kunstneriske utviklingen, sier Melanie Fieldseth, scenekunstkonsulent i Kulturrådet. 

UTFORDRER NORMER OG KONVENSJONER

Oppløsningen av grensene mellom prosess og forestilling er en uttalt kunstnerisk målsetting hos flere kunstnere og konstellasjoner, for eksempel Ingrid Berger Myhre (dans). Myhres prosjekt stiller kritiske spørsmål om kunstens produksjonsbetingelser og normer. Hun får 278 000 kroner i tilskudd.

Hildur Kristinsdottir (teater) har gjennom konseptet «Klassikere for kids» igangsatt en langsiktig utforskning som utfordrer hva scenekunst kan innebære for et ungt publikum. Kristinsdottir får tilskudd på 1,15 millioner kroner til det tredje prosjektet i serien, «Forbrytelse og Straff». Prosjektet bryter med et konvensjonelt forestillingsformat for et ungt publikum gjennom anvendelse av varighet som virkemiddel.

- Mange scenekunstnere arbeider innenfor ikke-hierarkiske skapende prosesser. Kulturrådet ser samtidig at det skapes nye arbeidsmetoder som fordrer nye formater for kunstnerisk arbeid. Scenekunstnere stiller spørsmål ved rådende konvensjoner og normer og hvordan det påvirker kunstnerisk produksjon og publikums oppfatning av scenekunsten, forteller Fieldseth.

GEOGRAFISK NEDSLAGSFELT

Tilskudd over ordningene for fri scenekunst går til produksjon og visning. Scenekunstnere organiserer sitt arbeid på ulikt vis og utvikler sine prosjekter gjennom forskjellige kretsløp.Det fører til ulike geografiske nedslagsfelt for fri scenekunst.

- Faglig utvalg for dans bestreber seg på å se bredt på produksjons- og visningsmuligheter for dans i hele landet. Det er et kontinuerlig arbeid som også Faglig utvalg for teater er opptatt av, sier Arne Fagerholt, rådsmedlem og leder for Faglig utvalg for dans.

 

Se listen over alle tildelingene innen fri scenekunst:

Fri scenekunst teater

Fri scenekunst dans