Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Tildelinger fra Kulturrådet

I årets siste tildeling til fri scenekunst fra Norsk kulturfond ble det bevilget nesten 16 millioner kroner til 31 teaterprosjekter og i underkant av 13 millioner til 25 danseprosjekter. - Den geografiske spredningen er god og mange av prosjektene i denne runden er rettet mot barn og unge, sier Jørgen Knudsen, scenekunstkonsulent i Kulturrådet.

Det ble til fristen 2. september behandlet til sammen 234 søknader, med en samlet søknadssum på 107 millioner kroner. Avsetningene til fri scenekunst dans og teater skal stimulere og styrke kunstnerisk utvikling og produksjon i det frie scenekunstfeltet og gå til produksjonsstøtte til danse- eller teaterprosjekter. 

Nye stemmer i teatret

Knudsen er fornøyd med at det innenfor ordningen for teater er en god balanse mellom søkere i ulike stadier av sitt virke.

– Faglig utvalg for teater har lagt vekt på å gi støtte både til etablerte grupper, men også til nye stemmer, sier han.

Tematisk handler flere prosjekter og forestillinger om vårt kompliserte forhold til flyktningene som kommer til landet. Noen forsøker å gå i seg selv og spør hva er det med oss nordmenn, som gjør oss slik vi er. Dette gjelder for eksempel i prosjektet Happy Nation av konstellasjonen Bare teater som holder til i Nordland. Mads Sjøgård Pettersens Human Tsunami, handler om hvordan skal vi kunne håndtere det politiske ekstremværet, enten det kommer fra øst eller vest, fra religiøse ekstremister til enkeltstående egoister.

Fantasi og fornyelse

Noen av prosjektene som har fått støtte tar utgangspunkt i aktuelle tematikker i nyhetsbildet og i den offentlige debatten, mens andre spiller mer på folks fantasi. Claire de Wangen får støtte til flere prosjekter.

– Samtlige av prosjektene til de Wangen videreutvikler sentrale trekk ved kunstnerskapet hennes samtidig som de viser en særlig kunstnerisk vilje til å ta nye grep og utfordre, både tematisk og formmessig, sier Knudsen. - I prosjektet Timekonsernet tar hun for eksempel barna med på en fantasireise og viser dem hva foreldrene holder på med på kontoret mens barna er på skolen.

Prosjektet "Radio…" med Tormod Carlsen er stedsspesifikt teater som utvikles og fremføres i Bergen, Fjaler og Økern i Oslo. "Radio…" tar utgangspunkt i en mobil forestillingsstruktur. Den består av en radiostasjon og et telt med et proscenium som, når det åpnes, viser landskapet utenfor. Over radioen, og ved hjelp av en visuell iscenesettelse utspiller det seg en forstilling over tre deler som søker å belyse hvordan landskap påvirker oss.

I søknadene til Fri scenekunst - dans var det mange av prosjektene som ville utfordre forestillingsformater, og den skapende kraften. I prosjektet En til en, to tre fire eller fem indikerer Terje Tjøme Mossige hvilke relasjon han vil ha til publikum og hvor mange tilskuere som vil være til stede i hver forestilling. 

Kunstnerne som står bak ANAMNESIS, Loan Ha, Ida Gudbrandsen og Rikke Baewert, er markante utøvere med en felles fortid i Impure Company. Her går de inn i sin kollektive historie for å finne frem til en ny type eierskap til denne. Gjennom dette prosjektet vil de begynne å stake ut sin egen vei videre som en selvstendig skapende og utøvende konstellasjon.

Utforskende og inkluderende prosjekter for et ungt publikum

Rådet har i denne perioden også valgt å satse spesielt på prosjekter rettet mot barn og unge. Fagutvalgene har i denne runden hatt et spesielt blikk på dette, og bevilget i overkant av ti millioner kroner til 22 prosjekter med barn og unge som målgruppe.

– I samtidens scenekunst har en rekke kunstnere utfordret oppfatninger av hvem som kan være medskapende og medvirkende. I flere år har man kunnet følge kunstnere som interesserer seg for å samarbeide med mennesker som ikke er trente utøvere fordi det utfordrer, tjener eller beriker det kunstneriske konseptet, sier Knudsen.

Dette gjenspeiler seg også i denne søknadsrunden. Det har særlig gitt seg utslag i prosjekter der kunstnere samarbeider med barn og unge. Det ble gitt tilskudd til Anne Katrine Fallmyrs - Forestillingen, (Oslo), som involverer ungdom 15-18 år uten å ha en bestemt plan på forhånd, men prosjektet går inn md dialog som et grep, fremfor et forhåndsbestemt plan, og ønsker å bli utfordret av ungdommens egne ideer.

Emilie Dahlens Voksendommen har i utgangspunktet ungdom som målgruppe, men ideen hennes og grunnlaget for forestillingen, er spørsmålet; hvor lenge varer barndommen, hvordan definerer man barndommen, og når er man egentlig voksen? På denne måten skaper hun nye innganger til å diskutere identitet og målgruppetenkning.

Scenekunst over hele landet

Utvalgene tildelte prosjektmidler til kunstnere med nedslagsfelt i omtrent hele landet og flere steder i utlandet. Tildelingsrunden viser at det skjer mye spennende rundt i hele landet i både danse- og teaterfeltet. I Concerning the spiritual in Art spør Inger-Reidun Olsen "hvor ble det av det åndelige i kunsten". Hun vil trekke linjer mellom samisk kunst og den ikoniske maleren Kazimir Malevitch i et arbeid som utvider forståelsen rundt hva scenekunst kan være. Arbeidet skal utvikles og vises i flere land og i Norge er det Kvalsund i Finnmark som får besøk av denne spennende tilnærmingen til samisk kultur. I Helheim – ein guida tur gjennom Helvete med kompaniet Skinnvengir vil kunstnerne gjennom et musikkteateruttrykk gjøre et dypdykk ned i Arne Garborgs mest samfunnskritiske og tidløse verk I Helheim-Haugtussa 2. 

Se alle tildelingene her