Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Tildelinger fra Norsk Kulturfond

I årets første tildeling til fri scenekunst fra Norsk kulturfond er det bevilget 12,5 millioner kroner til 27 teaterprosjekter og 10,4 millioner til 22 danseprosjekter. Det er god geografisk spredning og mange prosjekter rettet mot barn og unge i denne søknadsrunden.

I årets første tildeling til fri scenekunst fra Norsk kulturfond er det bevilget 12,5 millioner kroner til 27 teaterprosjekter og 10,4 millioner til 22 danseprosjekter. Det er god geografisk spredning og mange prosjekter rettet mot barn og unge i denne søknadsrunden.

Avsetningene til fri scenekunst dans og teater skal stimulere og styrke kunstnerisk utvikling og produksjon i det frie scenekunstfeltet og går til produksjonsstøtte til danse- eller teaterprosjekter.  Det kom inn til sammen 201 søknader til fristen 2. februar, med en samlet søknadssum på 96 millioner kroner.

Se tildelinger fri scenekunst teater.

Se tildelinger fri scenekunst dans.

Utvalgene har gjort vedtak etter kunstnerisk- og faglig skjønn med et særlig blikk på geografisk spredning og prosjekter rettet mot barn og unge.