Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Svenske dubbere streiker

Svenske dubbere legger ned arbeidet etter at SDI Media og Dubberman avviste meklingsforslag.

En norsk boikott av dubbingselskapene SDI Media og Dubberman er foreløpig avblåst i påvente av at selskapene skal levere et felles forslag til bransje-/tariffavtale innen 31.05.13. Les mer om dette her.

I Sverige har dubberne i dag gått til streik (ansatte) og boikott (fakturerende) av de samme selskapene.

Det svenske Teaterförbundet sendte for en tid tilbake et konfliktvarsel på bakgrunn av at selskapene angivelig ikke har regulert sine lønns- honorarsatser siden 2003. Etter dette utpekte Meklingsinstituttet en mekler, som la fram sin anbefaling til partene. Teaterförbundet aksepterte anbefalingen. I dag, 26. april, ble det imidlertid klart at SDI og Dubberman ikke aksepterer meklingsforslaget. Dubberne går dermed til aksjon som varslet, gjeldende fra kl 13.00.

Norsk Skuespilllerforbunds styre har gitt sin støtte til Teaterförbundet i denne konflikten.

Les mer på Teaterförbundets nettsider