Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Skuespiller- og danseralliansen ansetter to nye kunstnere

Skuespiller- og danseralliansen utvider antallet kunstnere igjen, og ansetter én danser og én skuespiller fra 1. august. Disse to kommer i tillegg til tre kunstnere som ble ansatt 1. mai.

Skuespiller- og danseralliansen ansetter to nye kunstnere. Årsaken til de nye ansettelsene er at kunstnerne i Alliansen har økt omfang av arbeid hos andre arbeidsgivere i år. Alliansen er en arbeidsgiver som tilrettelegger for at frilanskunstnere kan utvikle bærekraftige kunstnerkarrierer uten faste ansettelser. Kunstnerne har Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver i periodene mellom kunstneriske engasjementer. Alliansens nye ansatte er Magnus Eide Myhr fra Klæbu og Håkon Moe fra Oslo.

Danseren Magnus Eide Myhr har arbeidet mye i det prosjektbaserte dansekunstfeltet i grupper som Toyboys, Subjazz, Ella Fiskum Danz, Karen Foss Quiet Works og i egne produksjoner, samt hos Carte Blanche, Den Nye Opera, Nationaltheatret, Trøndelag teater m.fl.
Skuespiller Håkon Moe har arbeidet ved offentlige og private teatre og vært knyttet til bl.a. Oslo Nye Teater, Teatret Vårt, Riksteatret, Sogn og Fjordane Teater, Victoria Productions og Scene Kvelder, og er nå ved Den Nationale Scene.

– At vi kan utvide to ganger i løpet av samme år, er svært gledelig da svært mange skuespillere og dansere søkte ansettelse i år. Fem kunstnere ansatt i 2016 gjør at vi har 32 kunstnere totalt, med en klar ambisjon om å øke antallet fremover, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

Arbeidsmarked med høy grad av midlertidige ansettelser

På scenekunst-, tv- og filmområdet er kortvarige midlertidige ansettelser hovedregelen for kunstnere. I et slikt arbeidsliv fungerer Skuespiller- og danseralliansen som en sikring for kontinuitet i kunstneryrkene. Samtidig stilles det krav, kunstnerne må arbeide mye hos andre arbeidsgivere, for å opprettholde ansettelsen i Alliansen.

– Arbeidssituasjon for dansere og skuespillere er svært ulik slik den generelle arbeidsstokken i Norge har det. Det er ikke uvanlig å bli engasjert for noen få timer én dag, eller å ha korte og oppdelte kontrakter.  Grunnen til at vi kan utvide igjen i 2016, er at kunstnerne i Alliansen arbeider mye hos andre arbeidsgivere.

Solberg-regjeringen videreførte Alliansen etter prøveperiode

I statsbudsjettet for 2016 ble Skuespiller- og danseralliansen fremhevet som en viktig kunstnerpolitisk satsing. Alliansen ble videreført etter treårs prøveperiode og styrket med 1,6 millioner kroner. Daværende kulturminister Thorhild Widvey la blant annet utredningen om kunstnerøkonomi Kunstens autonomi, kunstens økonomi og Kulturdepartementets evaluering av Alliansen til grunn for den videre satsingen.

Det er bred politisk støtte til Skuespiller- og danseralliansen på Stortinget, noe som bl.a. kom til syne i partienes alternative budsjetter for 2016.