Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Skuespiller- og danseralliansen ansetter 24 nye kunstnere

Skuespiller- og danseralliansen ansetter 12 dansere og 12 skuespillere fra 1. mai 2017. Dette er en direkte effekt av økningen på 6 millioner kroner til Alliansen i årets statsbudsjett. Hele 187 søknader ble behandlet i årets søknadsrunde.

Alliansen er en arbeidsgiver som tilrettelegger for at frilans kunstnere kan utvikle bærekraftige kunstnerkarrierer uten faste ansettelser. Kunstnerne har Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver i periodene mellom kunstneriske engasjementer.

Kunstnerne som ansettes jobber innen alle områder i bransjen, fra det prosjektbaserte feltet til film, tv og radioteater, danse-, teater-, og musikalproduksjoner ved offentlige og private teatre, i skolesekkproduksjoner, show og eventer. Flere har arbeidet i utlandet i deler av sin karriere.

- Kunstnerne i Alliansen fremhever at ansettelsen styrker deres utvikling og gir sikkerhet og verdighet i en uforutsigbar karriere der man ofte skifter arbeidssted og kolleger, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

Interessen var svært stor i år med hele 187 søkere til 24 stillinger.

Disse kunstnerne er ansatt 1.5.2017:

Dansere: Jon Filip Fahlstrøm, Ida Gudbrandsen, Sivert Hauge, Marianne Kjærsund, Sulekha Ali Omar, Erik Rulin, Martha Standal, Vebjørn Sundby, Fransiska Sveinall, Kristina Søetorp, Jan Nicolai Wesnes og Ida Wigdel.

Skuespillere: Solveig Andsnes, Janne Starup Bønes, Hanne Dahle, Anne Sjøbakken Fleiner, Johanne Fossheim, Trond Høvik, Martha Kjørven, Øyvind Boye Løvold, Kjærsti Odden Skjeldal, Silje Storstein, Kristine Myhre Tunheim og Irene Waage.

Politisk vilje

Krf og Venstre bidro gjennom budsjettavtalen i desember 2016 til at Alliansen fikk en stor økning på 6 millioner kroner i år. Midlene brukes til å ansette 24 kunstnere.

- Totalt er det nå 56 kunstnere i Skuespiller- og danseralliansen. Vi sikter mot 100 kunstnere i løpet av 2019, og er på god vei til det. Det er gledelig at politikerne ser behovet for, og støtter opp om Skuespiller- og danseralliansen, sier Øvrebø Johannessen.


Dansere og skuespilleres arbeidsmarked preges av midlertidige ansettelser

Skuespiller- og danseralliansen fungerer som en sikring for kontinuitet og utvikling i kunstneryrkene. Samtidig stilles det krav: Kunstnerne må arbeide mye hos andre arbeidsgivere, for å opprettholde ansettelsen i Alliansen.

– Arbeidsmarkedet for dansere og skuespillere er svært ulikt øvrige deler av arbeidsmarkedet. Det er vanlig å bli engasjert i korte og oppdelte kontrakter. Ansettelse i Skuespiller- og danseralliansen gir forutsigbarhet og legger til rette for å bygge seg en karriere i et arbeidsmarked med stor midlertidighet, forteller Tone Øvrebø Johannessen.

Om Skuespiller- og danseralliansen:

Skuespiller- og danseralliansen er et bransjeinitiativ på scenekunstområdet og eies av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening. Virksomheten ble stiftet 28. juni 2012. Alliansen er videreført permanent av regjeringen Solberg etter en treårig prøveperiode(2013-2015) i redusert omfang med et beskjedent antall kunstnere. Skuespiller- og danseralliansen har finansiering fra Kulturdepartementet over kap. 324 scenekunst, post 78. Fra 2017 i kap 323 Musikk og scenekunst, post 78. I budsjettavtalen mellom KrF, V, H og FrP, 3.12.2016 ble Skuespiller- og danseralliansen styrket med 6 millioner kroner i 2017. Tilskuddet i 2017 er på totalt 14,090 millioner kroner.

Alliansen har pr 1.5.2017 56 kunstnere ansatt 28 dansere og 28 skuespillere. Kunstnerne blir ansatt etter søknad hvor kriteriene bl.a. er at man må ha hatt mye arbeid i midlertidige engasjementer eller oppdrag som dansere og skuespillere de senere årene. Som ansatt kunstner har man Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjementer. Ansettelsen sikrer kunstnerne inntekt og opptjening av sosiale rettigheter og pensjon.

Kunstnerne er mentorer for yngre kunstnere og deltar på kurs og andre kompetanseutviklende tilbud. De kan konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling i periodene mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeidsgivere, og styrke sin karriereutvikling.

Samlet sett arbeider kunstnerne i Alliansen i et bredt spekter av frie grupper og prosjekter, i offentlige og private teatre, i den kulturelle skolesekken, hos Sykehusklovnene, i spillefilmer, tv-dramaserier og radioteater m.v. Forestillingene de medvirker i blir vist i hele Norge og i mange land verden over. Kunstnerne bidrar til økt verdiskapning gjennom å jobbe i nye produksjoner og turnéer, noe som fører til en vekst i kulturlivet nasjonalt, og anerkjennelse av norske kunstnere internasjonalt.

I Sverige har Dansalliansen, TeaterAlliansen og Musikalliansen eksistert i mange år og vil i 2017 utvide til totalt ca 415 kunstnere.

Les mer på Skuespiller- og danseralliansen.