Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Rettighetsavtale om NRK-arkivet

Etter flere års «av-og-på»-forhandlinger har Norwaco endelig blitt enig med NRK om en avtale om utnyttelse av NRKs arkivmateriale. Avtalen muliggjør gjensyn med klassikere fra vår nære fortid ved strømming over internett.

 Avtalen undertegnes i dag, 13. desember, og trer i kraft ved årsskiftet. Avtalen vil gjelde for seks år.

Axel Hellstenius, dramatiker og forfatter og deltaker i forhandlingsløpet med NRK er svært tilfreds med at en avtale endelig foreligger.
- Dette har vært en lang og frustrerende prosess, men det har hjulpet å ha et stort og viktig mål i siktet. Det finnes masse interessant materiale der ute. Mange klassiske verk og historiske øyeblikk man har ønske om å se igjen, f.eks. skuespillerprestasjoner fra skuespillere som er anerkjente i dag. Nå kan man gå tilbake og se dem i begynnelsen av karrieren. Som rettighetshaver er det også spennende at produksjoner man har medvirket i men ikke hatt muligheten til å se på en stund, nå blir tilgjengelige.
Hellstenius har nylig skrevet filmmanus til romanen Beatles av Lars Saabye Christensen og understreker muligheten arkivet gir til å drive research.
- En slik tilgang ville ha vært til stor hjelp i arbeidet med å sette seg inn den historiske perioden boka fremstiller og vil være til nytte for alle som jobber med historiske prosjekter. Gjennom arkivet vil man kunne se hva som dominerte i nyhetsbildet og høre språket slik det ble snakket. Arkivet vil gi en langt bedre mulighet til dette enn f.eks. de korte YouTube-klippene man kan finne.

Bakgrunn for avtalen

Avtalen bygger på en avtalelisensbestemmelse som ble innført i åndsverkloven i 2005 (§32). Bestemmelsen gir NRK anledning til å gjøre tilgjengelig eldre materiale de har i sine arkiv er.
Forhandlingene om en avtale startet i 2007 og har tatt lang tid. Dette skyldes blant annet at NRK parallelt med forhandlingene, har arbeidet med utviklingen av en ny mediespiller som tjenesten skal basere seg på.

Hovedpunkter i avtalens innhold

Avtalen gjelder NRKs egne produksjoner som er kringkastet av NRK før 1.1.1997. De må være produsert for kringkasting i NRKs kanaler og helt eller delvis være finansiert av NRK. Produksjonene kan gjøres tilgjengelig på NRK sine egne nettsider. 
I tillegg gir avtalen NRK anledning til å bruke utdrag fra arkivmateriale til ny kringkasting. Det forutsettes at utdragene gjengis i forbindelse med nytt redaksjonelt innhold og ikke som rene klippbaserte program mer.
Avtalen omfatter ikke tredjeparts bruk og griper ikke inn i eksisterende avtaler mellom NRK og Norwacos medlemsorganisasjoner eller individuelle rettighetshavere.