Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Nye tildelinger fri scenekunst

I årets siste tildelingsrunde i Norsk kulturfond bevilget rådet 15 millioner kroner til 33 teaterprosjekter og 10,4 millioner til 25 danseprosjekter.

– Årets siste tildelinger innenfor prosjektstøtte fri scenekunst – dans og teater viser at mange kunstnere ønsker å skape scenekunst som svar på fremtidens store utfordringer, sier Kulturrådets scenekunstkonsulent, Jørgen Knudsen.

25 av 68 søkere fikk støtte fra fagutvalget for dans, og 33 av 129 søkere fikk innvilget støtte fra teater. Prosjektene er både miljø- og samfunnsrelatert, og mange prøver ut metoder for å skape dialog med barn, unge og nye publikumsgrupper. Geografisk favner tildelingene fra Finnmark i nord til Agder i sør. En tydelig trend er at skillelinjene mellom hva som er dans og hva som er teater blir stadig mer uklare, og flere må vurderes på tverrfaglig grunnlag.

– Vi opplever flere søknader fra kunstnere som tidligere fikk tilskudd fra danseavsetningen, men som nå søker og mottar tilskudd fra teateravsetningen. Det er flere kunstnere som ser ut til å arbeide i gråsonen mellom dans og teater og som følgelig er usikker på hvor de skal rette søknaden sin, forteller Knudsen.

Scenekunstkonsulent Jørgen Knudsen trekker frem noen av prosjektene som har fått støtte, basert på årets trender.

Dystopiske visjoner

I et tilfluktsrom i Ålesund vil Anders Nybø skape en apokalyptisk situasjon, i Anno 2050 Dystopi og Håp. Målet er å bli bevisst maten vi produserer og spiser. Hva skal vi gjøre når vi ikke har vanlig mat?

Susie Wang vil med Mount Ever skape et scenisk utrykk av skrekk og uhygge, der de graver fram de mørke driftene vi mennesker vanligvis dekker over. Fagutvalget leser det som et treffende bilde på samtidens utfordringer.

Sjur Marqvardsen, i samarbeid med internasjonale Bombina Bombast, vil vise et skrekkscenario om roboter og et dysfunksjonelt samfunn. Kan man erstatte en politiker med en chatbot?

Ut av den sorte boksen

Et særtrekk ved denne søknadsrunden er danseprosjekter som skjer utendørs og teaterprosjekter som tar utgangspunkt i uvanlige steder og rom for teater.

I utendørsprosjektet Folkets dans - Træna vil Astrid Groseth og hennes samarbeidspartnere nærme seg Træna med arkitektens kartleggende blikk og dansernes bevegelseskunnskap. De vil skape en sosial kulturell begivenhet i samarbeid med Trænas beboere i alle aldre.

Vandrende-Håp vil Mårten Spångberg oppsøke Træna og Dverberg, sammen med andre kunstnere bosatt i Nordland, og prøve å komme på innsiden av lokalsamfunnet. Prosjektet vil frigi kunstens potensial på steder der samtidig kunstproduksjon er lite utbredt. Fagutvalget er interessert i hvordan prosjektene til Spångberg og Groseth utfyller hverandre.

Med Spør gresset - det vet vil Stina Therese Lorås Hessaa i Draug produksjoner se på forholdet mellom seg selv og sitt sjøsamiske opphav. Det settes opp utendørs på Kargenes i Kvalsund.

Skarpe blikk på samfunnet

Deise Nunes og Golden Mirror arts får tilskudd til Kalunga: Extended, for å fortelle historien om Norges koloniale fortid og det dansk-norske slaveskipet Fredensborg, fra perspektivet til den afrikanske diasporaen i Norge.

Juni Dahr vil med Svalbard movements skape og fremføre historier om kvinner i arktiske strøk, der menn i gruvedriften er den historien flest kjenner til. Hun undersøker hvorfor mennesker søker seg til ekstreme steder, og trekker frem kvinners rolle, overlevelse og indre liv.

Med Yoga for theatres tar Hans Petter Melø Dahl utgangspunkt i livet til sin grandonkel, som var billedkunstner, men også en høytstående nazist. Med nazismen som bakteppe forteller Melø Dahl sin personlige historie og trekker inn sammenfallende elementer fra indisk filosofi.

Mange nye kunstnerskap

Det var mange nye søkere både til dans og teater i denne tildelingsrunden, og flere fikk støtte. Fra dansefeltet kan det nevnes Lisa Colette Bysheim med Ekko 2, Karen Eide Bøen med Frank og Elena, og Mirte Bogaert med And there is a chair, som alle tre er basert i Bergen og vil bli vist ved BIT teatergarasjen.

To nye kunstnere i teaterfeltet var Sunniva Arnesdatter Fliflet med WHITE GIRL, og Ibrahim Fazlic med forestillingen En muslimsk negerjoik på svensk i Norge, et kitsch-estetisk, rasistisk «gameshow» som har premiere på Festspillene i Nord-Norge i 2019.

Satser på et ungt publikum

Fagutvalgene for dans og teater har valgt å løfte frem enkelte prosjekter som i både form og innhold kan bedre scenekunsttilbudet til de unge.

JordbærKake av Nelly Wintherhalder er et stykke både for barn og for voksne, der de får oppleve historien hver for seg i to forskjellige forestillingsrom, så foreldre både kan observere og reflektere over hvordan barna ser kunsten.

Forestillingen «+/-» av Corentin JPM Leven er en beskrivelse av livet som HIV-positiv, og handler om mennesker i samfunnets randsoner som bærer på en potensiell dødelig sykdom.

Dansekunstner Nina Biong får tilskudd over teateravsetningen til Inni, en forestilling om puberteten, rettet mot tenåringer. Den handler om hvordan hjernen, nervene, tankene og organene er med på å forme vår identitet fra innsiden.

Musikkteater og figurteater

Det kom inn mange søknader om musikkteater, men få figurteatersøknader i denne runden.

Fagutvalget tror Chris Erichsens Alt vi gjør er forgjeves (eller ikke) vil kunne nå et bredt publikum, med mange som vanligvis ikke går i teateret.

Moby Dick vil Yngvild Aspeli iscenesette den historiske romanen med samme navn, ved hjep av seks skuespillere, et tjue-talls figurer, video-projeksjoner og en hval i naturlig størrelse.

Alle tildelinger til fri scenekunst finner du her:

Fri scenekunst teater

Fri scenekunst dans