Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Utvalgsleder Anne Enger overrekker NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 til kulturminister Hadia Tajik 4. mars 2013.

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 er ferdigstilt. Engerutvalget mener at Kulturløftet I og II i har gitt imponerende resultater, men at oppmerksomheten nå bør rettes mot mer kunstproduksjon, kvalitet og publikum.

- Kulturløftet representerer en imponerende satsning som har kommet hele kulturlivet til gode. Det har vært et spennende og utfordrende oppdrag. Vi har møtt stor interesse fra aktørene i kulturlivet og håper NOU-en vil føre til debatt og meningsbrytning, sier utvalgsleder Anne Enger.

Mange av skuespillerforbundets medlemmer vil nok nikke gjenjennende til utvalgets konklusjoner. Utvalget mener at oppmerksomheten nå bør rettes mot mer kunstproduksjon, kvalitet og publikum, og at dette bør gjøres gjennom:

  • mer fleksibel drift av teater- og orkesterinstitusjonene
  • innføring av et nytt system for eierstyring av kulturinstitusjonene som muliggjør en oppfølging av kvalitetsmålet
  • mer samarbeid mellom kulturinstitusjoner og frie grupper
  • at kulturinstitusjonene i større grad stimulerer til den skapende kunstneriske virksomheten
  • i større grad å rette ressursinnsatsen inn mot formidlingstiltak
  • å styrke støtteordningene under Norsk kulturfond
  • å trappe opp forskningsinnsatsen på kunst- og kulturpolitikken gjennom etablering av forskningssenter for kultursektorforskning

Les mer på regjeringen.no