Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Kulturskolelærere i streik

Musikernes Fellesorganisajon stemte 26. mai mot meklerens skisse til løsning i kommunesektoren og tar ut seks ansatte ved Bærum Kulturskole i streik fra onsdag 11. juni. - Arbeidstidsbestemmelsene for lærerne er vesentlig svekket. Vi kan ikke godta et oppgjør som gjør det umulig for våre medlemmer å gjøre jobben sin, sier MFOs forbundsleder, Hans Ole Rian.

Selv om bare et begrenset antall medlemmer foreløpig er tatt ut i streik er det formelt konflikt i hele tariffområdet. Under konflikten, fra og med 11. juni, er tariffavtalen midlertidig suspendert, dermed må de lokale partene (altså tillitsvalgt og arbeidsgiver i kommunale og fylkeskommunale virksomheter) avstå fra all kontakt som er basert på hovedavtalens bestemmelser i hele KS tariffområde, slik som faste eller regelmessige møter mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver.

-Totalt urealistisk arbeidstidsavtale

Den økonomiske rammen i forslaget fra mekleren sikrer alle et lønnstillegg på 2,15 %, noe som tilsvarer minst 8 500 kroner fra 1. mai 2014. Det ble avsatt 1 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli 2014.

- Lønnstillegget som ble foreslått er akseptabelt for våre medlemmer, det er arbeidstidsbestemmelsene vi reagerer på, sier Rian.

I den nye avtalen pålegges lærerne betydelig mer tilstedeværelse på skolen. For lærere i grunnskolen og i videregående skole forutsettes det tilfredsstillende fysiske arbeidsforhold, som f. eks. kontorplass, PC og plass til bøker.

For kulturskolelærere er det ingen slik forutsetning. Dette er en forskjellsbehandling som MFO ikke kan akseptere og som vil gjøre det nærmest umulig for kulturskolelærerne å gjøre jobben sin og framstår dermed som totalt urealistisk.

Den nye arbeidstidsavtalen for kulturskolelærere legger også opp til at skoleårets lengde kan økes med inntil fem arbeidsdager ekstra, uten at tillitsvalgte kan motsette seg dette.

- Lærere i kunst- og kulturfag utdanner framtidas skapende og utøvende kunstnere, jeg vil derfor gå så langt som å kalle dette et angrep på den kulturelle grunnmuren i Norge, sier Rian. 

Les mer her: http://www.musikerorg.no/text.cfm/0_1766/mfo-i-streik#sthash.3QljV7Be.dpuf

Norsk Skuespillerforbund har ikke forhandlingsrett for kulturskolelærerne, men har avtale om dobbeltmedlemskap med Musikernes Fellesorganisajon (MFO) for skuespillere som jobber i kulturskolen. Skuespillerforbundet gir sin fulle støtte til MFO og ansatte ved kulturskolene i deres streik mot uakseptable endringer i arbeidstidsbestemmelser. Ta kulturskolesektoren på alvor!