Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Kulturrådet lanserer to nye tilskuddsordninger for kulturell og kreativ næring

Kulturrådets nye støtteordninger for kulturell og kreativ næring er nå lyst ut med søknadsfrist 5. september. Det er også ansatt ny seksjonsleder og to rådgivere til det nye kontoret Kreativt Norge.

Regjeringen har i 2017 satt i gang en satsing for å skape vekst, verdiskaping og arbeidsplasser gjennom økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner. Målet er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning vil bedre kunstnerøkonomien slik at flere kunstnere og kulturaktører kan leve av sin kunstneriske virksomhet.  

Her kan du lese mer om Kulturrådets oppdrag og etableringen av Kreativt Norge. 

Som et ledd i satsingen lyser Kulturrådet nå ut to tilskuddsordninger: Tilskuddsordning for næringsutvikling (7,4 mill. kroner) og tilskuddsordning for regional bransjeutvikling (10,1 mill. kroner). 

Kulturrådets direktør Kristin Danielsen håper de nye støtteordningene vil fylle et behov i feltet for både kunstnere og støtteapparat og at ordningene vil bidra til at flere kan leve av kunsten sin.

– Vi er gode til å stimulere kunstproduksjon i Norge, men ikke like gode til å utvikle strukturene rundt de utøvende aktørene. Skal flere kunstnere få større inntekter av kunsten må disse strukturene styrkes, sier Danielsen. 

EN ORDNING FOR KUNSTNERE OG EN FOR REGIONAL BRANSJEUTVIKLING 

Ordningen for næringsutvikling gir tilskudd til prosjekter som bidrar til at kunstproduksjoner får et større betalende publikum gjennom for eksempel økt distribusjon, markedsføring eller formidling. Målgruppen er kunstnere i samarbeid med aktører i mellomleddet mellom kunstner og marked, for eksempel agenter, managere, gallerister, produsenter, arrangører og liknende. 

Her kan du lese hele utlysningen.

Tilskuddsordning for regional bransjeutvikling skal gi tilskudd til tjenesteutvikling og kompetanseheving innen nærings-, forretnings- og markedsutvikling. Ordningen henvender seg til etablerte regionale bransjeaktører. Midlene skal fordeles likt mellom Nord-, Midt-, Vest-, Sør- og Øst-Norge. 

Her kan du lese hele utlysningen.