Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Kinosuksess stopper tv-drama?

Norske filmer har gått så bra på kino at NFIs budsjett for etterhåndsstøtte overskrides med opptil 40 millioner. Underskuddet må dekkes inn gjennom stopp i utbetalinger fra andre av filminstituttets støtteordninger, og tv-bransjen fortviler. Virke påpeker at fjorårets kutt i potten til spillefilmstøtten nå får konsekvenser.

Onsdag 21. august ble det kjent at Norsk filminstitutt stopper støtten til TV-produksjoner fram til nyttår.

Årsaken er at norske filmer har gått veldig bra på kino, og dermed sprenger budsjettet for etterhåndsstøtten. Dette er statlige kroner som utbetales i ettertid til filmer som gjør det bra på kino.

Avdelingsdirektør Sveinung Golimo i filminstituttet må finne en form for inndekning på denne sprekken. 

– Vi har sett på alle postene som gjenstår på årets budsjett, og må forholde oss til det som ikke allerede er bundet opp i avtaler. Blant de postene er TV og drama, sier han til NRK.

 

Produsentforeningens generalsekretær Leif Holst Jensen mener det er svært uheldig at en ordning skal dekke inn underbudsjetteringen på et annet felt.

– TV-drama er viktig for produksjonsmiljøet og publikum og trenger sikkerhet og langsiktighet, sier han til Aftenposten.

Les hele saken her

 

Også de seks tv-produsentene som nå er organisert i Virke, reagerer. Organisasjonen har sendt et brev til Kulturdepartementet der de påpeker viktige sammenhenger mellom krisen og årets kulturbudsjett, der spillefilmstøtten ble kuttet kraftig.

–  Når offentlig forvaltning ikke klarer å justere nivået når budsjettene nedjusteres, så er det ikke uvanlig med en tilleggsbevilgning. Og jeg mener at det er mye mer nærliggende enn at dramasjangeren skal bli skadelidende, påpeker Hilde Solheim i Virke.

Les brevet fra Virke til Kulturdepartementet her