Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

KHIO søker professor i skuespillerfag

Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) utlyser en stilling som professor i skuespillerfag. Søknadsfrist er 29. februar.

Det er en ledig stilling som professor i skuespillerfag ved Kunsthøgskolen i Oslo – søknadsfrist 29. februar.

Om den utlyste stillingen:

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innenfor skuespillerfaget er et strategisk satsningsområde. Professoratet er tenkt som en drivende kraft i dette arbeidet. Den som tilsettes skal, i samarbeid med fagansvarlig for skuespillerfordypningen i masterstudiet, planlegge og realisere den faglige virksomheten og stå som hovedveileder for studentene ved fordypningen. Stillingen innebærer tett samarbeid med programansvarlig for masterprogrammet i teater samt de faglige ansatte for studieprogrammets øvrige fordypninger.  Stillingen kan tillegges undervisning og veiledning innenfor alle Teaterhøgskolens studieprogrammer både på bachelor- og masternivå.

Det faglige og pedagogiske grunnlaget for skuespillerfaget ved Teaterhøgskolen skal videreutvikles, og stillingsinnehaver forventes å bidra til denne utviklingen gjennom sitt arbeid med kunstnerisk utvikling og forskning, og sin deltagelse i det faglige fellesskapet. Det forventes at den faglige virksomheten henter impulser nasjonalt og internasjonalt. En viktig del av stillingen er faglig formidling, i kontakt med fagmiljøer innenlands og utenlands.

Du finner utlysningen hele utlysningen her.