Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Hadde forventet mer av filmmeldingen

– Filmmeldingen fra kulturministeren mangler ambisjoner, mener Maria Bock, styremedlem i Norsk skuespillerforbund.

Hun er en av dem som uttaler seg til Rushprint kort tid etter at Stortingsmelding 30 (2014-2015) En framtidsrettet filmpolitikk  ble lagt fram 29. mai.

- Det er selvsagt et mål at alle filmer når et størst mulig publikum. Samtidig skal vi ha rom for kunstnerisk ambisiøs film. Målet om en profesjonell filmbransje med sunn økonomi er avgjørende for den samlede måloppnåelsen, og det er her utfordringene og utviklingsbehovet er størst. Vi trenger en solid og bærekraftig filmbransje som er i stand til å utnytte mulighetene som ligger i den digitale utviklingen, sa kulturminister Widvey, da hun la fram meldingen 

Bransjeorganisasjonene er ikke uenige i dette, men de umiddelbare tilbakemeldingene gikk på at man savner konktrete ambisjoner. Les Rushprints intervju her